Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

2000 р. Пам’ятки архітектури та містобудування України

Церква св.Михайла та дзвіниця

Обидві дерев’яні будівлі стоять на центральній вулиці села в оточенні високих дерев і сприймаються лише з найближчих точок. Домінантою є монументальна Михайлівська церква. Дзвіниця лише підкреслює її головну роль.

Михайлівська церква, згідно з літературними джерелами, побудована 1697 р. майстром Г.Саковським. Після реставрації 1974 р. складається з гранчастого вівтаря та квадратних у плані зрубів нави й бабинця, послідовно розташованих по осі схід-захід і оперезаних по периметру граціозною аркадою-галереєю. Центральний об’єм споруди дещо більший і вищий за бічні, перекритий монументальним чотиригранним верхом зтрьома заломами. Перекриття вівтаря й бабинця (відповідно у вигляді соковитої барокової восьмигранної бані та простого чотирисхилого намету) помітно поступаються центральному верху за висотою та складністю вирішення, підкреслюючи головне місце нави в загальній композиції пам’ятки.

Наповніте це простежується в інтер’єрі храму, композиційною домінантою якого є розвинений угору й ускладнений пластичним тризаломним верхом простір центрального приміщення. Виділенню нави у структурі внутрішнього простору сприяє також розташування тут низки самобутніх творів монументального мистецтва XVII ст.

Високий художній рівень внутрішнього декору Михайлівської церкви в комплексі з її вишуканою та своєрідною архітектурою дають підстави зарахувати її до найкращих зразків галицької дерев’яної архітектури кінця XVII ст.

Дзвіниця збудована у XVIII ст. і є невеликою одноярусною каркасною будівлею квадратної в плані форми. Увінчана невисоким чотирисхилим наметом.

В.Т.Завада

Джерело: Пам’ятки архітектури та містобудування України. – К.: Техніка, 2000 р., с. 168.