Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

1966 р. Історія українського мистецтва

Будівництво Києва і Смоленська в цей час було певною мірою пов’язане з будівельною діяльністю князів Ростиславовичів, і зокрема князя Рюрика Ростиславовича, який, за свідченням літопису, «имел любов ненаситну о зданиях» і вміло використовував це у своїх політичних інтересах. Так, на його кошти було збудовано церкву Апостолів у Білгороді біля Києва (1197 р.), про яку літопис пише: «…высотою же и величествомъ и прочимъ украшеніемь всЬмъ вдивъ удобрені»…» [Полное собрание русских летописей, т. II, Ипатьевская летопись. СПб., 1843, стор. 152], і Василівську церкву на Новому дворі в Києві (1198 p.).

Білгородський храм не зберігся до наших днів. Згадка літопису про незвичайну його висоту дає підстави гадати, що ця будівля мала композицію, подібну до композиції Михайлівської (Свірської) церкви в Смоленську.

Джерело: Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 1, с. 209.