Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква Собору богородиці / Різдва богородиці

Перші відомості про церкву датуються 1530 р. 1 У документі 1624 р. названа церквою Собору Пр. Богородиці. 2 1718 р. збудував нову церкву Різдва Пр. Богородиці і надав їй привілей дідич Лаврентій Косовський. 3 В акті візитації єпископа Максиміліана Рилла про неї сказано: “Церква дерев’яна, постаріла, зверху на одній стороні снопками, а на другій дранками покрита, на ній маківка з залізним хрестом, в якій сиґнатурка. Вівтар сницерської роботи. В селі жодної хати немає”. 4 Ймовірно, перестала існувати у другій половині XVIII ст.

1. Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. – Białystok, 1991.

2. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

3. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. LXVI.

4. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, sygn. 772, a. 395.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 238.