Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Монітор “Железняков” (№ 26)

На Рибальському пiвостровi Києва, у Приднiпровському скверi 30 липня 1967 року поставлений на “вiчну” стоянку бойовий корабель часiв Великої Вiтчизняної вiйни. На пам’ятнiй дошцi, закрiпленiй на кораблi, всього два слова: “Монитор Железняков”.

Це первiсток серiї такого класу кораблiв, побудованих українськими суднобудiвниками заводу Ленiнська кузня в передвоєннi роки. Вiн був спущений на воду в 1936 роцi. Екiпаж “Железнякова” (командир капiтан-лейтенант А.С. Маринушкiн) зустрiв початок Великої Вiтчизняної вiйни на Дунаї. Тут, у складi Дунайської вiйськової флотилiї вiн брав участь у жорстоких боях початкового перiоду вiйни.

З боями монiтор вiдiйшов у Чорне море, а потiм в Азовське, де брав участь у боях Чорноморського театру воєнних дiй.

Зi створенням у квiтнi 1944 року Дунайської вiйськової флотилiї “Железняков” був повернутий на Дунай, де й виконував бойовi завдання до закiнчення вiйни.

20 тисяч миль – такий бойовий шлях цього корабля в роки Великої Вiтчизняної вiйни.

У 1997 роцi на кораблi-пам’ятнику були виконанi ремонтно-реставрацiйнi роботи. За рахунок Київської мiської держадмiнiстрацiї вiн був повнiстю вiдновлений. На ньому встановлено 13 меморiальних дошок i карта бойового шляху монiтора, виготовлена колективом “Запорiжсталь”. 7 травня 1998 року бiля пам’ятника зiбралися ветерани – моряки й армiйцi, представники трудових колективiв Києва й вiйськових частин, делегати мiжнародного зльоту “За дружбу мiст героїв”. Вiдбулися святковi заходи, на яких пiд звуки жалобної музики голова Київської мiської державної адмiнiстрацiї А.А. Омельченко вiдкрив пам’ятник. [Калугін П.М. Пам’ятники морської слави в Україні. – Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, 2006 р., т. 1, с. 159 – 176].