Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Дмитра

Церква св.Дмитра

Церква св.Дмитра 1892 р. (дерев.) [Шематизм єпархії Перемиської на 1925 р., с. 235].

Церква 1900 р. (дерев.) [Пам’ятники архітектури УРСР, що перебувають під державною охороною: список. – К.: Держбудвидав, 1956 р., с. 30].

Дерев’яна церква 17 ст. [Історія міст і сіл УРСР : Львівська область. – К. : ГРУРЕ, 1968 р.].

Дерев’яна церква св.Дмитра 1892 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 122].

Церква розташована на цвинтарі, в центрі села, на горбі над головною вулицею. Вівтарем вона орієнтована на схід. Дзвіниця розташована на захід від церкви (в позиції С3). Спостереження М.І.Жарких, 10.06.1990 р.

с. Лосинець.

Турківський.

Церква св. Дмитра. 1892.

Попередниця теперішньої церкви була збудована коштом Петра Матковського будівничим майстром Стасем Яворським у 1725 p., як свідчив різьблений напис: «П. Петро Матковский даровалъ вічне под церкву дві четвертин поля єдну нд Лєпєшівці з долин а другу на Присліпци над потоком шолтинским по смерти свои а духовний котрій колвек куде повинен кождого року службу Божу своим коштом мати. Р. Б. АΨЛЄ Стась Яворскіи Рукоділатель». У 1767 р. парафія отримала привілей від Миколи Ільницького, коморника граничного землі Перемиської. У 1822 р. її відреставрували, а у 1892 р. звели нову дерев’яну тризрубну церкву в бойківському стилі. Майстер будівничий був Лука Снігур з Погара. Верхи її, типу четверик і три восьмерики, вкриті грушастими банями з ліхтарями і маківками. Від старої церкви збереглася лише дзвіниця, збудована у 1725 р. тим же ж майстром Стасем Яворським (автор і дата вказані на одвірку північних дверей). З 1957 по 1989 р. церква стояла зачиненою.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1566, 1567.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 159 Галицька фінансова прокуратура, опис 9, справа № 2056.

«Діло». – Львів, 1893, № 6.

Драган М. Українські деревляні церкви. – Львів, 1937, с. 116.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев, 1985. – Т. 3, с. 224.

Шематизм греко-католицького духовеньства злучених єпархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на р.Б. 1934. – Перемишль, 1934.

Юрченко П. Майстер Лука Снігур з Погара. // Образотворче мистецтво. – Київ, 1993. № 3-4. с. 58 – 62.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 680 – 681.

Довідка на сайті