Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1998 р. Церкви України: Перемиська єпархія

с. Малнів (Мальнів).

Мостиський.

Церква св. Параскеви. 1898.

У 1507 р. в селі вже існувала парафіяльна церква. Є згадки і про існування в селі монастиря. Попередня дерев’яна церква була споруджена, як визначив дослідник Михайло Драґан, на початку XVII ст. (серед похоронних написів на її стінах найдавніший датувався 1665 р.). У 1711 р. церкву перебудував майстер Василь Колтика з Серн, як свідчив напис на бантині дзвіниці, приставленої до бабинця з заходу: «Anno Dom: 1711: цєрко бист: важенна и преділ создан: звонница бисть важ: 1723 май(сте)р: Васил Колтыка Сернъ».

А стару церкву залишено як археологічну пам’ятку. У 1905 р. її відреставровано на кошт держави. Частково ушкоджена під час воєнних дій першої світової війни, відреставрована у 1929 р. Це була тризрубна триверха церква. Високу наву вінчала цибуляста баня на низенькому світловому восьмерику, вівтар і бабинець вкривали шоломові бані на низьких восьмериках. До бабинця з заходу прилягала триярусна стовпова дзвіниця, вкрита наметовим верхом. Ця пам’яткова церква занепала під час другої світової війни. У 1957 р. ще стояла нава без бані і вівтар. Остаточно зруйнована на початку 1960-х pp.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1243.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 616 Комітет консерваторів по зберіганню пам’яток архітектури і мистецтва Галичини, опис 1, справа № 117.

«Діло». – Львів, 1895, № 116; 1898, № 220.

Драган М. Українські деревляні церкви. – Львів, 1937, c. 22, 24, 47, 57, 97.

Крип’якевич І. Середньовічні монастирі в Галичині. // Записки чина св. Василія Великого. – Жовква, 1926. – Т. 2, вип. 1, 2. – с. 70 – 104.

Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – Przemyśl, 1990. – T. 1 – S. 135 – 155.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 369.