Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Трійці

Церква св.Трійці

Церква св.Трійці 1899 р. (дерев.) [Пам’ятники архітектури УРСР, що перебувають під державною охороною: список. – К.: Держбудвидав, 1956 р., с. 28].

Дерев’яна церква св.Трійці 1899 р., майстер Лука Снігур [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 122].

Церква розташована на цвинтарі на горбі на південь від села. Вівтарем вона орієнтована на схід. Головний вхід на обійстя – з півдня. Спостереження М.І.Жарких, 6.06.1990 р.

с. Матків. Турківський. Церква Пресв. Трійці. 1899.

Цвинтарна церква збудована у 1899 р. майстром Лукою Снігуром на місці давнішої, збудованої в середині-другої половини XVIII ст. Це дерев’яна тризрубна триверха будівля, вкрита сплюсненими банями на восьмериках, оточена піддашшям.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1550.

Драган М. Українські деревляні церкви. – Львів, 1937, c. 92.

Юрченко П. Майстер Лука Снігур з Погара. // Образотворче мистецтво. – Київ, 1993. № 3-4. с. 58 – 62.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 117.

Довідка на сайті

Довідка на сайті