Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1998 р. Церкви України: Перемиська єпархія

1998 р. Церкви України: Перемиська…

Розмір зображення: 800:570 піксел

Світлина І. Синкальського 1992 р. Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 39.

с. Кропивник Новий (Новий Кропивник).

Дрогобицький.

Церква св. арх. Михайла. 1695.

В документах 1507 р. вже згадується парафіяльна церква. Існуюча мурована споруда зведена у 1695 році. У 1754 р. парафія отримала привілей від Йосифа Нагуйовського. При ремонті 1865 р. до вівтаря добудували ризницю.

Церква мурована, тридільна, завершена трьома дерев’яними верхами з двома заломами на низьких сліпих восьмериках, встановлених на зрізаних похилих дахах. Розписи стін виконані малярем Василем Чайкою у 1865 р.

Зберігся сучасний церкві дерев’яний триярусний різьблений бароковий іконостас. Під намісною іконою Богоматері поміщено напис:

«За наияснейшішого Іоанна третого короля польского панов дідичнихъ Іоанна подчашого трейбовельского Станислава чєсника вроцлавского; Францішка чєсника новогродского Нагуєвскихъ сія церковъ змурована і образи змальовані р: 1695. За отца иъх Александра і матеръ также і за братію которой на войнахъ за віру хртскую помєрлиВойцєхъ найстаршій на швецкой подъ Комарномъ сокирою ятъ, Марцінъ и Антоній под Відньом. Кт той написъ прочєтаєтъ розмилосердися. Аз мов молитву за души ихъ».

Під намісною іконою ІсусаХриста продовження:

«За правовірнихъ славнихъ на всємъ світє пренайсвітійшаго всєлєнскаго архієрея Иннокентия папи римскаго: Иннокентия Винницкаго: перемиского саноцкого самборского епкпа: сія церковъ змурована і образи змальованни року АХЧЕ дня ВІ юлія. Гду Бгу в трцы стой славимому і стой пречистой и всімъ стимъ нєхъ будєтъ хвала во в веки амінь».

Трохи нижче:

«Сія церковъ року 1865 отнвленна за бытія пароха Іоанна Кокуревича накладомъ цілой громады і провізоровъ Тимофея Швіща і Михаіла Швища иконописмеца Висиль [sic!] Чайка з Волоща».

Поруч розташована надворітня дзвіниця, збудована у 1821 p., як свідчить напис на одвірку. Нижній ярус зрубний, верхній – стовповий з відкритою галереєю.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 159 Галицька фінансова прокуратура, опис 9, справа № 2037.

Дані мистецтвознавця Володимира Вуйцика.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев, 1985. – Т. 3, c. 128.

Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – Przemyśl, 1990. – T. 1 – S. 135 – 155.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 39 – 40.