Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Городище

Городище

Пам’ятка археології

VII-IX ст.

Розміщення:

Харківська обл., Зміївський район, с. Суха Гомільша.

Загальний опис:

Городище розташоване на правому березі р. Гомільша біля с. Суха Гомільша. Городище має форму чотирикутника.

Оборонними спорудами на городищі були кам’яні стіни та земляні вали. При розкопках вдалося виявити ширину основи однієї з стін внутрішніх укріплень – 380 см.

Культурний шар городища незначний, насиченість його речовими залишками дуже слаба. Зустрічаються, переважно, фрагменти салтівського посуду різних форм.

Історична довідка, відомості про дослідження:

У VII-X ст. басейн р. Сів. Дінця був населений різними племенами. Серед них – алани, котрі залишили цілий комплекс характерних археологічних пам’яток салтівської культури.

На правому березі р. Гомільші, поблизу від сучасного с. Суха Гомільша знаходиться салтівське городище.

Воно згадується в пам’ятнику писемності початку XVII ст. “ Книге Большому Чертежу”:…а на Комолше городище Каменное…”.

У 1976 р. археологічна експедиція Харківського державного університету проводила розвідки на городищі.

Розкопочні роботи на городищі проводилися у 1969 р. експедицією під керівництвом В.К. Міхєєва.

Матеріали досліджень зберігаються у фондах археологічного музею ХДУ.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно Рішення виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих № 61 від 25 січня 1972 р.

Охоронний №: 842

Основна бібліографія, архівні дані:

Михеев В.К. Отчет о работе археологической секции Харьковского Госуниверситета в с. Сухая Гомольша в 1968 г.- //Архів археологічного музею ХДУ.-Х., 1970.

Плетнева С.А. От кочевий к городам.-МИА.-№ 142.-М., 1967.

Міхеєв В.К., Дяченко О.Г. Дослідження ранньосередньовічного поселення поблизу с.Суха Гомольша. – “Археологічні дослідження на Україні в 1969 р.”, К., 1972 р., т. 4, с. 274 – 280.

Михеев В.К., Дегтярь А.К. Раскопки Сухогомольшанского комплекса. – “Археологические открытия 1973 г.”, М., 1974 г., с. 309.

Михеев В.К., Дегтярь А.К. Продолжение раскопок Сухогомольшанского комплекса. – “Археологические открытия 1974 г.”, М., 1975 г., с. 323 – 324.

Михеев В.К., Дегтярь А.К. Раскопки Сухогомольшанского могильника. – “Археологические открытия 1975 г.”, М., 1976 г., с. 364 – 365.

Михеев В.К. Новые исследования Сухогомольшанского могильника. – “Археологические открытия 1979 г.”, М., 1980 г., с. 306 – 307.