Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1975 р. Паспортна інформація

1975 р. Паспортна інформація

Розмір зображення: 1405:2117 піксел

Городище давньоруського міста Вишгорода

Пам’ятка археології

X-XIII ст.

Розміщення:

Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, на високому мисі, з півдня і півночі обмеженого ярами.

Загальний опис:

Культурний шар, товщиною 0,6 м., насичений археологічним матеріалом, залишками жител і господарських будівель. Відкриті ремісничі майстерні, досліджувалась реконструкція укріплень, кам’яний храм XII ст.

Історична довідка:

Давньоруське місто Вишгород по літописним даним в середині X століття було замком княгині Ольги. Значний культурний, торгово-ремісничий і військово-адміністративний центр Давньоруської держави в Середньому Подніпров’ї.

Розкопки проводились Інститутом археології АН УРСР в 1934-1937 рр., в 1952 р., в 1972 р.

Колекції зберігаються у фондах Інституту археології АН УРСР.

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР № 711 від 21 липня 1965 р.

Охоронний № : 1223 (40)

Основна бібліографія, архівні дані:

П.А. Раппопорт. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв.- // Материалы и исследования по археологии СССР.- № 52.- М.- Л., 1956.- С. 54, 55, 102, 103.

Ілюстративні матеріали:

Схематичний план розташування городища.

Довженок В.Й. Древній Вишгород. – Вісник АН УРСР, 1949 р., № 8, с. 40 – 48.

Довженок В.Й. Огляд археологічного вивчення древнього Вишгорода в 1934 – 1937 рр. – Археологія, 1950 р., т. 3, с. 64 – 92.

Довженок В.Й. Розкопки древнього Вишгорода. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1952 р., т. 3, с. 14 – 28.

Добровольський А.В. Розвідка місцевості від с.Вишгорода до с.Бірок. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1952 р., т. 3, с. 54 – 56.

Раппопорт П.А. Археологические заметки о двух русских оборонительных сооружениях 12 в.: Вышгород, Снепород. – Краткие сообщения Института истории материальной культуры, 1954 г., т. 54, с. 180 – 186.

Голубева Л.А. “Квартал металлургов” в Вышгороде. – “Славяне и Русь”, М., 1968 г., с. 25 – 33.

Чумаченко В.В. Раскопки в древнем Вышгороде. – “Археологические открытия 1973 г.”, М., 1974 г., с. 359 – 360.