Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Вперше згадується у податковому реєстрі 1564 р. 1. У акті візитації єпископа Максиміліана Рилла описана як “дуже стара з малою банькою-маківкою і дзвіницею над бабинцем”. 2 У 1777 р. (дата вирізана на надпоріжнику дверей дзвіниці) споруджено нову дерев’яну трибанну церкву. 3 З 1875 р. – православна. У 1914 р. єпархіальний архітектор Євген Чиж отримав указ імператора про будову в селі нової церкви, але війна зашкодила здійсненню цього задуму. 4 У 1918 р. стару церкву перетворено на костел того ж імені. 5 У 1939-1944 рр. знову діяла як православна церква відновленої парафії. 6 Після закінчення другої світової війни – костел. У 1951 р. добудована до вівтаря ризниця з півночі. 7 При ремонті 1980-х рр. бані покрито мідною бляхою.

Розташована на околиці села на рівній ділянці. Дерев’яна тризрубна триверха будівля на дубових підвалинах на стендарах (закритих бетоном у 1951 р. ). До ширшої квадратової в плані нави прилягає зі сходу вужчий гранчасто в плані завершений зруб вівтаря, а з заходу – прямокутний зруб бабинця. Давніше в східній гранчастій частині вівтаря була захристія. Нова захристія добудована до вівтаря з півночі у 1951 р. Високий четверик надопасання нави переходить у низький світловий восьмерик, вкритий шоломовою банею, увінчаною ліхтарем з маківкою. Нижчий зруб надопасання вівтаря завершений низьким восьмериком, покритим аналогічною банею. Ще одна баня на низькому восьмерику вінчає рівновисокий з навою зруб бабинця. Оточує будівлю піддашшя, оперте на випусти вінців зрубів. Стіни церкви шальовані вертикально дошками і лиштвами, прорізані прямокутними віконними прорізами в стінах надопасання нави і бабинця та круглими – надопасання вівтаря та восьмерика нави. Нава зовні і всередині стягнена лисицями. Всі дахи і бані в даний час криті мідною бляхою (давніше – ґонтами). Всередині всі верхи відкриті до основи ліхтаря. В бабинці влаштовані хори, відкриті арками в наву. В інтер’єрі збереглися фрагменти вистрою XVII-XIX ст.

Поряд, в південно-західному кутку подвір’я, розташована сучасна церкві дерев’яна двоярусна дзвіниця стовпової конструкції. Стіни її шальовані вертикально дошками. У другому ярусі, відділеному піддашшям, опертим на приставлені кронштейни, влаштовані великі прямокутні голосникові прорізи. Вкрита дзвіниця чотирисхилим пірамідальним наметовим дахом.

1. Gil A. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku. – Lublin-Chełm, 1999. – S. 238.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, sygn. 774.

3. Górak J. Dawne cerkwie drewniane w województwie Zamojskim. – Zamość, 1984. – S. 8.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 237, аркуш 13.

5. KZSzP. Z. 17. Powiat Tomaszowski. – Warszawa, 1982. – S. 87-88.

6. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

7. KZSzP. Z. 17. Powiat Tomaszowski. – Warszawa, 1982. – S. 87-88.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 208 – 209.