Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища

Пам’ятка археології

VII-ІІІ ст. до н.е.

Розміщення:

Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Більськ, автотраса Полтава-Гадяч (степова дорога від Опішні до Більська).

Загальний опис:

До археологічного комплексу пам’яток території та округи Більського городища входять:

– Більське городище;

– курганний могильник в урочищах Скоробір, Осняги, Саранчеве Поле;

– Більський курганний могильник;

– курганний могильник в ур. Перещепине;

– поселення в ур. Саранчеве Поле.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища – це єдина на Україні й в усій Східній Європі пам’ятка, яка дає нам уяву про великий економічний, політичний і культурний міжплемінний центр скіфського населення VП-ІІІ ст. до н.е. Очевидно, тут знаходилось м. Гелон, що згадується давньогрецьким істориком V ст. до н.е. Геродотом та іншими авторами. Гелон – центр племен будинів та гелонів, з якими пов’язані проблеми вивчення культури східних слов’ян.

Археологічні дослідження у різні роки проводили В.О. Городцов, І.І. Ляпушкін, Б.Н. Граков, Б.А. Шрамко, А.О. Моруженко, П.А. Гавриш, І.Б. Шрамко.

Речові пам’ятки зберігаються в колекціях музеїв та наукових установах Москви, Петербургу, Києва, Харкова, Полтави.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно постанови Ради Міністрів Української РСР № 711 від 21.07.1965 р.

Охоронний № : 87.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: затверджені рішенням виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих № 301 від 8 липня 1975 р. (див. план охоронної зони).

Основна бібліографія, архівні дані:

Историко-статистическое описание Харьковской епархии.- Ч. 3.- Харьков.- С. 95.

Археологические открытия 1973 года.- М.: Наука, 1974.

Ляскоронский В. История Переяславской земли.- Изд.2-е.- К., 1903.- С. 114.

Городцов В. Исследование Бельского городища в 1906 г. // Труды четырнадцатого археологического съезда в Чернигове.- Т. 3.- М., 1911.

Граков Б. Скіфи.- К.: Вид-во УАН, 1947.

Ковпаненко Т.Г. Племена скіфського часу на Ворсклі.- К.: Наукова думка, 1967.

Шрамко Б.А. Некоторые итоги раскопок Бельского городища и гелоно-будинская проблема // СА.- 1973.- № 1.- С. 65-85.

Шрамко Б.А. Новые находки в городе Гелоне // Археологические открытия 1981 г.- М., 1983.- С. 335.

Шрамко Б.А. Архаическая керамика Восточного укрепления Бельского городища и проблема происхождения его обитателей // Археологический сборник Государственного Эрмитажа.- 1983.- № 23.- С. 73-92.

Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон).- К.: Наук. думка, 1987.- 184 с.

Ілюстративні матеріали:

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища. Схематичний план.

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища. Загальний вигляд.

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища. Фрагмент.

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища. Фрагмент.

Комплекс пам’яток території та округи Більського городища. Фрагмент.

Шрамко Б.А. Ранньосередньовічне поселення в Більську. – Археологія, 1980 р., т. 35, с. 74 – 79.