Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

1976 р. Монументальна дерев’яна архітектура лівобережної України

Церква Різдва, збудована в 1789 р.

План церкви складається з центрального прямокутника, витягнутого в напрямку схід – захід (рідкісний випадок), і двох шестигранників, вписаних в квадрат вівтаря та бабинця.

[Цей тип плану зустрічається в церкві Спаса в Олешні (але тут прямокутник витягнуто в напрямку південь-північ, що, взагалі, зустрічається частіше), в церкві с. Середній Бишкин (тут центр – квадрат) на Чернігівщині, в Янівці, Чернігові та Любечі (церква Трійці), в Покровському та Первозванівці]

За архівними документами церква в Гаврилівці збудована в 1789 р. з дуба. Згодом до бабинця добудували притвор, що сполучив церкву з дзвіницею.

Церква в Гаврилівці належить до групи невисоких будівель. Центральна дільниця зараз в інтер’єрі становить 13,5 м висоти (при довжині будівлі 18,5 м), а бабинець має всередині менше 12 м висоти. Зруби стін усіх дільниць однакової висоти. Зруб стін центральної дільниці невисокий: він дорівнює ширині плану центра мінус товщина одного бруса. Висота центрального верху більша за висоту зрубу стін, але менша від довжини плану центра.

Висота верху вівтаря більша за висоту верху бабинця. Церква стоїть на схилі; підходили до неї з заходу і майстрові довелося боротися з «западанням» вівтарного верху, вирівнювати його з верхом бабинця, урівноважувати (оптично) їх.

Маса центрального восьмерика легша за масу присадкуватого зрубу стін, тоді як восьмерики вівтаря й бабинця менше полегшують маси своїх більш струнких, ніж центральний, зрубів стін. Майстер розрахував міру посилення одних елементів за рахунок послаблення інших і створив будівлю урівноважених і гармонійних пропорцій.

Зовні зруб стін центральної дільниці до початку першого залому – чотиригранна призма. Отже, перехід четверика в восьмигранник через похилі клини в кутах зрубу, що його ми спостерігаємо в інтер’єрі, зовні замасковано.

Зруби стін усіх трьох дільниць і центральний весьмерик не мають нахилу стін всередину будівлі і тільки восьмерики вівтаря та бабинця дають помітне звуження їх догори. Центральні вертикальні осі вівтаря й бабинця від низу до самого верху паралельні вертикальній осі центральної дільниці, тобто менші восьмерики не виявляють тенденції до композиційного зрушення їх в напрямку до центра, як ми помічаємо в інших пам’ятках.

Грані дахів зрубів і восьмериків плоскі, мають прямолінійні контури і, певно, зберегли вигляд первісних деревом критих покрівель. Ліхтарі – глухі.

Простому зовнішньому вигляду відповідає таке ж скромне оформлення внутрішнього простору.

Віконні просвіти розміщено в зрубах стін і восьмериках в певному ритмічному порядку. В зрубах стін низ вікон припадає на середину їх висоти. Інтервали між вікнами центрального зрубу дорівнюють віддаленню тих же вікон від кутків зрубу. Центр вікна більшого восьмерика і верхи вікон восьмериків вівтаря та бабинця лежать на висоті, що дорівнює половині довжини будівлі. Відстань між центрами вікон восьмериків вівтаря і центральної дільниці та між центром вікна центральної дільниці та кутом вікна восьмерика бабинця дорівнює ширині плану центра.

План центральної дільниці – чотирикутник, повна його довжина і ширина відносяться одна до одної як 4: 3. Бабинець – шестигранник, вписаний в квадрат з стороною, що дорівнює 1/2 діагоналі центра. Вівтар – також шестигранник; його довжина дорівнює довжині бабинця, а ширина – ширині бабинця.

Південна і північна грані вівтаря та бабинця дорівнюють 1/2 діагоналі квадрата, в який вписується план бабинця. Західна грань бабинця і східна вівтаря дорівнюють 1/2 ширини вівтаря.

Висота зрубів стін усіх дільниць однакова: вона на товщину бруса менша за ширину плану центральної дільниці, або дорівнює діагоналі чотирикутника з шириною, що дорівнює ширині бабинця, і з довжиною, що дорівнює південній грані плану бабинця. Висота зрубів стін вівтаря і бабинця до початку клинів, якими вони переводяться у восьмигранник, дорівнює довжині плану бабинця, а зруб стін центральної дільниці переходить у восьмигранник на висоті, що дорівнює довжині плану бабинця.

Висота залому і зрубу стін разом дорівнювала довжині центра.

У восьмерика центрального верху довжина дорівнювала повній довжині вівтаря, ширина – 3/4 довжини восьмерика, висота восьмерика – 1/2 висоти зрубу стін, а висота восьмерика і першого залому разом – довжині плану бабинця. Висота центрального верху дорівнює діагоналі чотиригранника, що становить західну половину плану центральної дільниці, внутрішня висота центральної дільниці – сумі повної довжини плану центра і бабинця. Виникає запитання, чи не мав центральний верх спочатку відкритого в інтер’єрі ліхтаря, у якого висота дорівнювала подвоєній його довжині. Тоді б внутрішня висота центральної дільниці дорівнювала апофемі рівностороннього трикутника з стороною, що дорівнювала довжині плану будівлі. У восьмерика довжина дорівнює південній грані плану вівтаря, ширина – на товщину бруса менша і висота восьмерика – довжині східної грані плану дільниці. Другий залом вівтаря заготовлявся за допомогою шаблона-трапеції, у якого основа – довжина восьмерика, верхня грань дорівнює 1/4 висоти восьмерика і висота – висоті першого залому і восьмерика, взятих разом і поділених навпіл (тобто за тим же приписом, що і другий залом центрального верху). Висота верху вівтаря дорівнює діагоналі чотирикутника, що становить південну половину плану дільниці.

Верх у бабинця нижчий, ніж у вівтаря, а перший залом, навпаки, на вінець вищий, ніж у вівтаря. Висота першого залому і зрубу стін бабинця разом – діагоналі західної половини плану центра (як і у вівтарі). У восьмерика довжина становить 1/2 повної ширини плану центра, ширина восьмерика на товщину бруса менша за довжину, а висота восьмерика і першого залому разом дорівнює 1/2 діагоналі західної половини плану центра. Другий залом бабинця нижчий, ніж у вівтарі. Висота верху бабинця дорівнює висоті восьмерика і другого залому центрального верху, а внутрішня висота бабинця на товщину двох вінців менша від внутрішньої висоти вівтаря.

Лутки вікон в зрубах стін закладено на висоті 1/2 висоти зрубу. Лутки вікна в восьмерику бабинця над верхнім вінцем зрубу стін закладені на висоті, що дорівнює 1/3 довжини зрубу стін бабинця (у вівтарі на один вінець вище). Лутки вікна в восьмерику центрального верху закладено над верхнім вінцем зрубу стін на висоті, що дорівнює 1/2 довжини плану бабинця. Центр вікна у восьмерику центральної дільниці лежить на висоті, що дорівнює 1/2 довжини плану будівлі.

[Таранушенко С.А. Монументальна дерев’яна архітектура лівобережної України. – К.: 1976 р., с. 281 – 284]