Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

1998 р. Церкви України: Перемиська єпархія

с. Городовичі.

Старосамбірський.

Церква Собору Пр. Богородиці. 1870.

Найдавніші відомості про церкву походять з 1507 р. Попередня дерев’яна церква Різдва Господнього, збудована в XVII ст., у 1758 р. отримала привілей від дідичів села. Це була тридільна безверха будівля, оточена піддашшям. Гребінь спільного повного даху над навою вінчала невелика маківка. У 1870 р. зведено нову муровану церкву. В 1890-х pp. її відновили. Стару повністю, а нову частково зруйновано під час воєнних дій у 1914 p., відреставровано у 1929 р. Тепер це хрещата в плані споруда з восьмибічною навою, вкритою цибулястою банею на високому восьмибічному барабані. З 1959 по 1989 р. стояла зачиненою.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1527, 1621.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 159 Галицька фінансова прокуратура, опис 9, справа № 1986.

«Діло». – Львів, 1890, № 156.

Шематизм греко-католицького духовеньства злучених єпархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на р.Б. 1934. – Перемишль, 1934.

Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – Przemyśl, 1990. – T. 1 – S. 135 – 155.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 637.