Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Параскеви

Церква св.Параскеви

Церква 1928 р. розташована на цвинтарі в центрі села на головній вулиці (на мису при усті р.Завадка). Спостереження М.І.Жарких, 10.06.1990 р.

с. Ільник Землянський (Ільник).

Турківський.

Церква св. Параскеви. 1928.

Вперше церква згадується в документах 1507 р. Інвентар 1803 р. подає відомості про дерев’яну, обширну, збудовану з тесаного дерева на кам’яних фундаментах будівлю, вже трохи зруйновану часом (ймовірно, з кінця XVII – початку XVIII ст.). У 1820 р. на її місці була збудована дерев’яна церква, яка проіснувала до 1930-х pp. У 1928 р. поруч з нею спорудили муровану церкву за проектом архітекта Олександра Пежанського. Це тринавова з трансептом споруда, увінчана на середхресті восьмибічним барабаном, вкритим великою цибулястою банею з ліхтарем і маківкою. Кути центрального об’єму прикрашені меншими банями на восьмибічниках. Бабинець оточений з трьох сторін аркадами. По другій світовій війні весь час чинна.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1537.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 159 Галицька фінансова прокуратура, опис 9, справа № 2020.

Семчишин В. Короткий хронологічний літопис міста Самбора. – Самбір, 1992.

Шематисм всего клира греко-католического епархій соединеных Перемыской, Самборской и Сяноцкой на рок вод рожд. Хр. 1903. – Перемишль, 1903.

Шематизм греко-католицького духовеньства злучених єпархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на р.Б. 1934. – Перемишль, 1934.

Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – Przemyśl, 1990. – T. 1 – S. 135 – 155.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 675 – 676.