Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Корчів с

Корчів / Korczów

Воєводство Мазовецьке, повіт Сєдльце, ґміна Корчів (воєводство Седлецьке)

За даними істориків І. Крип’якевича, Г. Сосни та А. Міроновича у 1560 р. в селі існувала православна церква [ Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49; Ks. Sosna G. Historyczny zarys Kościoła Prawosławnego od zarania dziejów do chwili obecnej na terenie województwa Białostockiego. // Wiadomości Polskiego Autokiefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1978, N3-4. S. 43-95; Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. – Białystok, 1991.]

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 237