Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Церква Преображення

Найдавніші згадки про церкву походять з 1446 та 1510 р. 1 У актах візитації єпископа Феліціана Володковича 1741 та 1748 рр. описана дерев’яна тридільна будівля “в стінах і дахах порядна” з захристією. 2 Ймовірно, була одноверха, бо у наві було аж сім вікон, оправлених в олово, а у вівтарі – три округлі. До церкви вело троє дверей – у бабинці, наві та подвійні мальовані до захристії. Акт візитації 1816 р. подає опис дерев’яної церкви невідомого року будови і дзвіниці, критих соломою. 3 У 1845 р. церква закрита, а у 1848 р. – розібрана. На православному цвинтарі збереглася дерев’яна каплиця, збудована на початку XX ст.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, sygn. 772. a. 79, а. 347.

3. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Влодавский уезд. // ХВЕВ, 1890. № 2. – С. 22-24.

4. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

5. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo Chełmskie 6. Ośrodek dokumentacji zabytków. – Warszawa, 1999. – S. 318.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 89.