Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Михаїла

Церква св. Михаїла

Розмір зображення: 800:778 піксел

Перші згадки про церкву датуються 1473 р. 1 Є згадки про неї і у податкових документах 1510-1564 рр. 2 В актовій книзі Холмського гродського суду в записі 1629 р. в списку церков, за які сплачено особливий податок по 1 zł., встановлений 1628 р., згадується і місцева церква. 3 1717 р. привілей на землі надав церкві Юзеф Буйна, скарбник землі Львівської, про що свідчить запис в тих же книгах за 29 квітня 1749 р. 4 У акті візитації 1741 р. вона описана як “добра. Вікон в наві чотири, у вівтарі – три, дверей двоє – одні в дзвіниці на бігунах, а другі в церкві (наві) на завісах”. 5 У 1768 р. ерекцію церкви повторив дідич Бонковський. 6 У 1863-1867 рр. зведено поряд зі старою нову муровану греко-католицьку церкву, 7 а у 1871 р. – дзвіницю. 8 У акті візитації 1870 р. єпископа Михайла Куземського про неї сказано: “нова, мурована, гарна”. 9 З 1875 р. – православна. Стара церква розібрана в кінці XIX ст. 10 Нова, після першої світової війни, у 1918 р. перетворена на костел Опіки св. Юзефа, з 1921 р. – парафіяльний. 11 Під час другої світової війни в селі діяла відновлена православна парафія. 12 1997 р. церква опущена після спорудження в селі нового костелу і нищіє.

Розташована в центрі села на рівній ділянці при сільській дорозі. Мурована з цегли тинькована тридільна споруда. Складається з прямокутної нави зі зрізаними гранями, до якої зі сходу прилягає вужчий прямокутний вівтар з двома прямокутними захристіями по боках, а з заходу – прямокутний бабинець. Вищий об’єм нави вкритий восьмибічним дахом зі сліпим чотирибічним ліхтарем посередині гребеня. Вівтар і бабинець вкриті двосхилими причілковими дахами. Стіни церкви гладко тиньковані, завершені профільованим ґзимсом. Півциркульно завершені віконні прорізи прикрашені профільованим обрамуванням, тягненим в тиньку. Над прямокутним дверним прорізом в західній стіні бабинця в невеликій прямокутній ніші розташована ікона св. Юрія.

На південний захід від церкви розташована мурована прямокутна в плані двоярусна дзвіниця, вкрита низьким бляшаним пірамідальним наметовим дахом. В другому ярусі, відділеному від першого профільованим ґзимсом, влаштовано по два великі аркові прорізи на кожній грані. Стіни дзвіниці тиньковані, прикрашені кутовими пілястрами. Аркові прорізи другого ярусу та вхід в східній стіні першого ярусу мають класицистичне обрамування, тягнене в тиньку. На східній стіні на другому ярусі над прорізами поміщена дата: “1871”.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Gil A. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku. – Lublin-Chełm, 1999. – S. 227; Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 186.

3. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – C. LXIII.

4. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 353.

5. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, sygn. 772, a. 75.

6. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1880. Tl. – S. 720.

7. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

8. Дата на східній стіні дзвіниці.

9. ЦДІА, фонд 201, опис 1, справа 3326, аркуш 34.

10. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 26.

11. Там само.

12. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм 1941.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 445 – 447.