Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

1977 р. Паспортна інформація

Слов’янське городище

Пам’ятка археології

Х – ХІ ст.

Розміщення:

Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Дубовець, в 2 км на північний схід від села, на довгому останці в долині безіменного струмка в урочищі Гуральське.

Загальний опис:

Розміри городища – 130×60 м, в самому вузькому місці ширина 37 м. Напільна частина валу викладена білим гранітом й обпалена. Бокова висота схилів городища – 10-12 м. Західна частина валу похила, ухил – 250. Висота городища з валом з боку рову, який відокремлює городище від плато – 8 м. У південно-західній частині городища збереглась глибока яма – залишки колодязя.

Культурний шар слабкий, складається з рідких знахідок гончарної кераміки. Поселення, одночасове городищу, розташоване на прилеглих до городища зі сходу схилах плато.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Городище побудовано уличами. Перші відомості про нього знаходяться в “Археологической карте” Є. Сецінського.

Матеріали розвідок опубліковано у 1969 р.

У 1963 р. городище досліджувалось П.І. Хавлюком.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення Вінницького обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих № 313 від 10.06.1971 р.

Охоронний № : 151.

Основна бібліографія, архівні дані:

Сецинский Е. Археологическая карта Подольской губернии // Труды XI Археологического съезда в Киеве в 1899 г.- М., 1901.- Т.1

Хавлюк П.І. Древньоруські городища на Південному Бузі // Слов’яноруські старожитності.- К., 1969.- С.156-174.

Ілюстративні матеріали:

Слов’янське городище Х – ХІ ст. Схематичний план.

Слов’янське городище Х – ХІ ст. Загальний вигляд.