Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Онуфрія і св. Йосафата / св. Івана Богослова

Церква св. Онуфрія і св. Йосафата /…

Розмір зображення: 631:800 піксел

Фото за: Przegląd Prawosławny. – Warszawa, 1998. N 7. – S. 7. Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 170.

Перші згадки про церкву походять з 1543 р. 1 У 1741 р. ерекційний акт церкві св. Онуфрія і св. Йосафата надав дідич Йосиф з Торговиська Ґалензовський, скарбник красноставський. 2 У 1776 р. була зведена наступна дерев’яна однобанна церква3 з дзвіницею над бабинцем. З 1875 р. – православна. У 1908 р. єпархіальному архітекторові А. Пуринґу запропоновано зробити проект нового мурованого храму св. Івана Богослова. 4 Кошти на будову дали тульські дворяни К. і Є. Пасхалови. 5 Контракт на спорудження у 1910-1911 рр. підписав Гервасій Кочоровський з Варшави. 6 Ікони за кошт Пасхалових малювались у Радочинському монастирі7. Проект іконостасу виконав Ю. Золотницький. 8 Завершено всі роботи у 1911р. 9 Після першої світової війни церква зачинена. Зруйнована в 1938 р. 10

Нова церква була мурованою спорудою в неоросійському стилі, що, дуже нагадуючи інші церкви архітектора Пуринґа, мала і певні відмінності. 11 Складалася з ширшої кубічної нави, до якої зі сходу прилягав нижчий і вужчий гранчастий вівтар з двома захристіями по боках, а з заходу незначно вужчий і дещо нижчий прямокутний бабинець. Наву вкривав високий наметовий пірамідальний дах, увінчаний цибулястою банею на вузькій циліндричній шиї. Чотири цибулясті баньки були поставлені у верхній частині даху, по чотирьох сторонах світу на квадратових вежечках і циліндричних шиях. Бабинець вкривав двосхилий дах. До бабинця з заходу прилягала триярусна вежа-дзвіниця, увінчана високим чотирибічним шпилем з цибулястою маківкою. Нетиньковані цегляні стіни, багато декоровані неоросійським орнаментом, членували аркади, в яких розташовувались високі півциркульно завершені вікна.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Лонгинов А. Червенские города. – Варшава, 1885. – С. 254.

3. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585; Страшкевич М. Историко-статистическое описание церкви в селі Гусинном. // ХВЕВ, 1887. № 8. – С. 131-132.

4. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespуі Cheіmski Konsystorz Prawosіawny. sygn. 1960 .

5. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmski Konsystorz Prawosławny, Sygn. 1825, 2118.

6. Там само.

7. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmski Konsystorz Prawosławny, sygn. 1825.

8. Там само.

9. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 262.

10. Жуків Б. Нищення церков на Холмщині в 1938 р. – Краків, 1940.

11. Przegląd prawosławny. – Białystok, 1998. N7. – S. 7.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 170 – 171.