Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Монастир св. Миколи

Вперше згадується у документах 1604 р. 1 В цей час тут правив священик Василь. 2 В актових книгах холмської єпархії за 1614 р. є запис:

“У року АХДІ мсца мая Дня КИ в суботу явить от пана Станислава Занизкого рукодатнц успшому Гсподну и отцу Мини Єромонаху игумєну монастыра Кулємєсчицкого Таж и Настасиє Чєрници на тот час тогож монастири будучой так се в собє маєть відомо чыню кома то відати налєжит жє панна Настасия черница манастиря Кулємчцы досить учинила в пєрєдєднаню подданного іго мстиа Конєцполского з декрету владции Холмского То єсть Злотих дєсать що сє досить стало и се волноручцию дас зізанижав… ”, 3

з якого видно, що якісь кошти на утримання монастиря надав Конєцпольський. 1621 р. монастир підпорядкований єпископу Пакості. 4 12 вересня 1629 р. василиянинові о. Філарету Заваді презенту на ігумена монастиря Різдва Пр. Богородиці та одночасно на пароха церкви св. Трійці в Дубенці надав польський король Сіґізмунд III. 5 1635 р. ігуменом був о. Ісакій Вичинський. 6 У 1674 р. цей монастир пограбував магнат Станіслав Потоцький, про що свідчить запис за цей рік в актових книгах Холмського гродського суду. 7 Під час реорганізації василиянських монастирів 1749 р. колемчицький монастир ліквідований. 8 Ймовірно, по монастирі в селіу 1914 р. ще зберігалася стара нечинна дерев’яна церква св. Миколи невідомого року будови, яка стояла на старому, зачиненому цвинтарі. 9 Занепала під час першої світової війни.

1. еп. Модест. Холмская православная єпархия. – Варшава, 1886.

2. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источниками – Вильна., 1899. Т. 1. – С. 54.

3. ЦДІА, фонд 201, опис 46, справа 205, аркуш 23.

4. Там само. – С. 55.

5. Katalog dokumentów różnej proweniencji 1397-1794. // Archiwum Państwowe w Lublinie. – Lublin, 1998. – S. 46.

6. ЦДІА, фонд 201, опис 46, справа 205, аркуш 160а.

7. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – С. 225. – С. 309.

8. Петрушевич А. Холмская епархия и святители ее по 1866 год. – Львів, 1867. – С. 241.

9. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 449, аркуш 26.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 229.