Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Кузьми і Дем’яна

Найдавніші згадки датуються 1430 р. 1 В цьому році сюди перенісся священик Вац з Скребешова. У записах Холмських гродських книг під 1554 р. згадується священик Давид з Красного коло Ухань. 2 Він же ж згадується і у документах 1568 р., а у документах 1618 р. – священик Іван. 3 У 1633 р. місцевий священик Стефан судився за землі з парохом войславицької церкви св. пр. Іллі о. Романом. 4 На початку XVII ст. була збудована нова дерев’яна парафіяльна церква. 5 Під час візитації 1759 р. ще була парафіяльною. 6 У 1839 р. була вже приєднаною, як дочірна, до парафії Туровець. 7 Згоріла у 1844 р., а рештки її розібрано у 1860 р. 8

1. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1.

2. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Том XIX. – Вильна, 1892. – С. 160.

3. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1.

4. ЦДІА, фонд 201, опис 46, справа 205, аркуш 153.

5. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Холмский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 13. – С. 209-211.

6. Kołbuk W. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. – Lublin, 1998.

7. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Холмский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 13. – С. 209-211.

8. Там само.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 242 – 243