Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

Церква

Перші згадки про церкву датуються 1483 р. 1 У податкових реєстрах 1564 р. зазначено – “церква руська”. 2 “Słownik geograficzny” подає інформацію про існування в селі філійної церкви парафії Устимів в кінці 1880-х рр. 3, але в переліку православних парафій і філій 1898 р. вона вже відсутня. 4

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 181.

3. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa. 1892. T. 12. – S. 837.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585, 586.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 243.