Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

2003 р. Звід пам’яток Києва

Володимир Гончар, Віктор Харламов

281.5. Палац західний, 10 ст. (археол.).

Пров. Десятинний, 7.

Досліджували С. Вельмін 1914, В. Харламов 1982. Розкопками 1914 відкрито центральну частину будівлі (завдовжки 35 м). Вона являє собою прямокутник, витягнутий по осі північний захід–південний схід. На дні фундаментних ровів виявлено залишки вкладених у напрямку стін прямокутних у перерізі дубових і соснових балок, на які на всю ширину ровів було покладено поперечні субструкції. Між поздовжніми і поперечними балками вбито квадратні у перерізі, загострені в нижній частині дерев’яні кілки, відбитки яких чітко простежувалися в щільному материковому лесі. Все це засипано дрібним камінням і залито цем’янковим розчином.

Над субструкціями лежало бутове мурування фундаментів з червоного і сірого кварциту та піщанику. В деяких місцях збереглися блоки кам’яного мурування фундаменту. На фундаменті північно-східної стіни виявлено дві лопатки. Залишків цегляного мурування стін будівлі не знайдено. 1982 дослідили північно-східну частину пам’ятки – крайню північну камеру палацу (8,75 × 8,1 м), яка замикала планувальну структуру споруди та галерею, що прилягає зі сходу. Фундамент закладено на глибині 0,65 м.

Тепер законсервований. Контури фундаменту викладено червоним кварцитом.

Матеріали досліджень зберігаються в Інституті археології НАН України.

Література:

Археологические открытия вблизи Десятинной церкви // ИАК. – Прибавл. к вып. 57. – Пг., 1915; Каргер М. К. Древний Киев. – М.; Л., 1961. – Т. 2; Толочко П. П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1970; Харламов В. А. Исследование каменной монументальной архитектуры Киева X–XIII вв. // Археологические исследования Киева 1978–1983 гг.: Сб. науч. трудов. – К., 1985.

Джерело: Звід пам’яток історії і культури України. – К.: 2003 р., т. 2 (Київ), с. 717.