Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Миколи

Перші відомості про церкву датуються 1589 р. 1 У акті візитації 1726 р. описана як “дерев’яна, нестара, з банею на церкві (наві) і дзвіницею над бабинцем”. 2 З 1875 р. – православна. У 1899 р. коштом уряду збудовано нову муровану церкву. 3 Зачинена після першої світової війни. Використовується для різних господарських цілей. 4

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780, a. 303.

3. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 443, аркуш 18.

4. Gawarecki H., Marszałek J., Szczepanik Т., Wójcikowski W. Lubelszczyzna. – Warszawa, 1979.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 268.