Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

1998 р. Церкви України: Перемиська єпархія

1998 р. Церкви України: Перемиська…

Розмір зображення: 739:800 піксел

Світлина І. Синкальського 1992 р. Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 116.

с. Матків.

Турківський.

Церква Собору Пр. Богородиці. 1838.

Існуюча в XVIII ст. церква Втечі до Єгипту Пр. Богородиці занепала у 1831 р. На її місці у 1838 р. майстрами Іваном Мельниковичем та Василем Івановичем збудована нова дерев’яна церква бойківської школи, увінчана трьома високими багатозаломни-ми восьмериковими верхами, про що свідчить напис на одвірку південних дверей в наву: «Maystrowie tey budowli // byli Janusz Mielniko // wicz Wasyl Iwanykowicz». З головного входу: «Tey swiątyni fundamenta», на лівому одвірку: «Założone dnia 21 czerw.», на правому: «Roku 1838». У 1928 p. добудована захристія, у 1939 р. церква відремонтована. Іконостас походить з XIX ст., чотириярусний, різьблений і золочений. У 1924 р. на південний схід від церкви майстром Михайлом Векличем, збудована дерев’яна триярусна дзвіниця з балконом на другому ярусі, про що повідомляє напис на одвірку східних дверей. Над входом: «В честь Трисвятого Бога Творця Вселенної», зліва: «Року Божого», справа: «1924 дня 1/ІХ». Справа в розетці написано: «Майстер будови сеї Михайло Веклич», зліва: «За старанієм отця богослова Волод. Куновского».

Державний архів Львівської області, фонд 1, опис 25, справа № 1647.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1550.

Дані мистецтвознавця Володимира Вуйцика.

Драган М. Українські деревляні церкви. – Львів, 1937.

Юрченко П. Дерев’яна архітектура України. – Київ, 1970.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 116 – 117.