Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу
або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Варвари

Найдавніші відомості походять з податкових документів 1531 р. 1 В актовій книзі Холмського гродського суду в записі 1629 р. в списку церков, за які сплачено особливий податок по 1 zł., встановлений 1628 р., згадується і місцева церква. 2 У 1641 р. священиком місцевої церкви був о. Севастян Островський. 3 Церква згоріла під час бойових дій визвольної війни українського народу між 1651 та 1655 рр. 4 1663 р. була збудована нова дерев’яна церква, яка складалася з нави з внутрішньо виділеним вівтарем і бабинця. Двосхилий дах її на гребені вінчав ліхтарик з маківкою, в якому була встановлена сигнатурка. 5 Поряд з нею у 1870 р. розпочалося спорудження нової дерев’яної греко-католицької церкви. 6 Як свідчить акт візитації єпископа Михайла Ку-земського 1870 р. будівництво нової церкви було перерване через те, що підрядчик покинув село. 7 Церква завершена у 1871 р. 8

За описом В. Шайдецького, нова будівля була традиційна, тридільна, з ширшою квадратовою навою (34:34 фути) і вужчими (13,5:16 футів) вівтарем та бабинцем. Всі приміщення були перекриті пласкими стелями, у наві її підтримували чотири стовпи. Південний та північний входи в наву та західний в бабинець підкреслювали ґанки, вкриті двосхилими дахами. Вівтар та бабинець теж були вкриті двосхилими дахами, а над навою здіймався восьмерик з двома віконцями, завершений восьмибічним наметом зі сліпим ліхтарем і маківкою. Дахи церкви були вкриті ґонтами, а намет бляхою. Стіни церкви вертикально шальовані дошками. 9 У 1872 р. поряд зведено дерев’яну дзвіницю. 10 Церква згоріла 17 липня 1915 р. 11 У 1938 р. в селі була спроба організувати неоунійну парафію. 12

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – C. LXIII.

3. Там само. – С. 178.

4. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1. – С. 71.

5. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. T. 7. – S. 905; Шайдецкий В. Историко-статистическое описание Павловского прихода Холмского уезда Люблинской губернии. // ХВЕВ, 1889. № 2. – С. 28-30.

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

7. ЦДІА, фонд 201, опис 1, справа 3326, аркуш 28.

8. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 447-1.

9. Шайдецкий В. Историко-статистическое описание Павловского прихода Холмского уезда Люблинской губернии. // ХВЕВ, 1889. № 2. – С. 28-30.

10. Там само.

11. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 352.

12. Kościół katolicki w Polsce. Rocznik statystyczny. – Warszawa, 1991. -S. 73.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 320.