Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Івана Богослова

Церква св. Івана Богослова

Розмір зображення: 800:683 піксел

Перші згадки про церкву датуються 1476 р. 1 В актовій книзі Холмського гродського суду в записі 1618 р. згадується місцевий священик Григорій. 2 В записі 1629 р. в списку церков, за які сплачено особливий податок по 1 zł., встановлений 1628 р., згадується і місцева церква. 3 У 1640 р. дідичі Іван та Андрій, граб’я Грабей, надали парафії привілей для священика Стефана Страхеви-ча. 4 У 1744 р. 5 була збудована нова дерев’яна церква, відновлена коштом дідича Стефана Барановського у 1799 р. 6 У 1828 р. зведено нову муровану класицистичну церкву. 7 З 1875 р. – православна. Ремонтована у 1875, 1893 та 1896 рр. 8 Зачинена у міжвоєнний період. Відновила свою роботу у 1940-1944 рр. 9 З 1945 р. – костел св. Ізидора. 10 Ґрунтовний ремонт здійснено у 1979-1981 рр. 11

Споруда класицистична, повернена вівтарем на північ. Мурована з цегли, тинькована. Складається з прямокутної нави, зі скісно зрізаними наріжниками, з портиком з півночі, та вужчого гранчастого в плані вівтаря. При вівтарі зі сходу розташована прямокутна захристія. Дах спільний для нави і вівтаря, увінчаний на гребені вежечкою для сиґнатурки, завершеною цибулястою банькою. Тиньковані стіни членовані лопатками, завершені вінцевим профільованим ґзимсом. Віконні прорізи мають півциркульне завершення. Чільний фасад завершений трикутним щипцем, прикрашеним ґзимсом. Портик тосканський, з двома парами колон на цоколі, завершений фронтоном. Посередині нави дерев’яний присінок. Інтер’єр перекритий стелею, оздоблений поліхромією після 1875 р. Хори дерев’яні, оперті на дві канельовані іонійські півколони, зміцнені посередині двома новішими колонами, з ажурним парапетом і балюстрадою з балясин. Зберігся церковний вистрій.

Поряд з церквою розташована дерев’яна дзвіниця, збудована в кінці XIX ст.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – С. 25.

3. Там само. – C. LXIII.

4. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 313-314.

5. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 41.

6. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. T. 8. – S. 277.

7. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

8. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo Chełmskie 6. Ośrodek dokumentacji zabytków. – Warszawa, 1999. – S. 142.

9. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

10. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 41.

11. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo Chełmskie 6. Ośrodek dokumentacji zabytków. – Warszawa, 1999. – S. 142.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 331 – 332.