Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

Церква Успіння / св. Дмитра

Найдавніші згадки про церкву датуються 1436 р. 1 Наступні згадки походять з люстрації 1564 р, в якій сказано що місцевий піп дає 15 ґр. податку. 2 В актовій книзі Холмського гродського суду в записі 1629 р. в списку церков, за які сплачено особливий податок по 1 zł., встановлений 1628 р., згадується і місцева церква. 3 Стара дерев’яна будівля згоріла між 1651-1655 рр. під час бойових дій визвольної війни українського народу. 4 У 1707 р. місцевим парохом був Лев Тарчилович. 5 У акті візитації 1750 р. сказано, що будівля, зведена в другій половині XVII ст., щойно реставрується. 6 У акті візитації 1774 р. церква Успення Пр. Богородиці описана як трибанна дерев’яна будівля. 7 В кінці XVIII ст. під час регуляції австрійською владою парафіяльної сітки приєднана, як філійна церква св. Дмитра, до парафії Бусьно. 8 У 1817 р. церква зачинена і продана на злом. 9

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Жерела з історії України-Руси. Т. 3. – Львів. – С. 106.

3. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – C. LXIII.

4. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1. – С. 71.

5. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 2, 1901.

6. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 772, a. 353.

7. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 774.

8. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. T. 9. – S. 322.

9. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. 2-й Грубешовский округ. // ХВЕВ, 1891. № 11. – С. 173-177.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 344.