Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Перші згадки датуються 1531 р. 1 Згадується “руський піп” і у люстрації 1564-1565 рр. 2 У 1749 р. священик був учасником Білопольського собору духовенства Холмської єпархії. 3 В кінці XVIII ст. під час регуляції парафіяльної сітки австрійською владою приєднана до парафії Дияконів. У 1801 р. на місці попередньої збудовано нову дерев’яну однобанну церкву. 4 У 1850 р. поряд збудовано нову дерев’яну дзвіницю. 5 Церква відновлювалася у 1873 р. 6 З 1875 р. – православна. У 1911 р. проведено ще один ремонт/ 3 1919 р. – костел. 8 У жовтні 1939 р. повернена німецькою окупаційною владою відновленій православній парафії/ 3 1945 р. – знову костел Матері Божої Ласкавої. 10

Розташована на високому пагорбі в центрі села. Дерев’яна тризрубна одноверха будівля галицького типу. Складається з нижчих, гранчастого в плані вівтаря зі сходу та прямокутного бабинця з заходу і вищої квадратової в плані нави посередині. До вівтаря з півночі прилягає невелика прямокутна в плані ризниця. Бабинець вкритий двосхилим причілковим дахом з острішком, а вівтар – п’ятисхилим. Ризниця накрита високим односхилим дахом. Четверик надопасання нави переходить у світловий восьмерик, вкритий шоломовою банею з ажурним ліхтарем і маківкою. Оточує церкву піддашшя, оперте на випусти вінців зрубів. Стіни підопасання відкриті, надопасання – шальовані вертикально дошками і лиштвами. Дахи і баня криті бляхою. Віконні прорізи в стінах надопасання прямокутної форми, в стінах восьмерика – круглі. Всередині простір нави розкритий до основи ліхтаря, у вівтарі – циліндричне склепіння, в решті приміщень – пласкі стелі. Нава розкрита у вівтар і бабинець півциркульними арками. При західній стіні нави влаштовані хори.

Поряд з церквою розташована дерев’яна двоярусна дзвіниця стовпової конструкції, збудована у 1850 р. Нижній ярус її квадратовий в плані, відділений від верхнього восьмибічного піддашшям. Вкриває дзвіницю восьмибічний наметовий дах, критий ґонтами. Стіни її шальовані вертикально дошками і лиштвами, у другому ярусі – голосникові прорізи.

1. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 252.

2. Lustracja województw Ruskiego, Podolskiego i Bełzkiego 1564-1565. – Warszawa-Lodz 1992. – S. 101.

3. Петрушевич А. Холмская епархия и святители ее по 1866 год. – Львів, 1867. – С. 82.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 435, аркуш 23.

5. Pokropek M. Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce. – Warszawa, 1978. – S. 312

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

7. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 343, аркуш 17.

8. KZSzP. Z. 6. Powiat Hrubieszowski. – Warszawa, 1964. – S. 51.

9. ЛНБ, Відділ рукописів, фонд 9, справа 4400, аркуш 16.

10. KZSzP. Z. 6. Powiat Hrubieszowski. – Warszawa, 1964. – S. 51.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 461 – 462.