Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Церква Вознесіння

Церква Вознесіння

Вид с северо-запада. [Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1985 г., т. 2, с. 35]

Згадка: [Гульдман В.К. Справочная книжка Подольской губернии. – Каменец-Подольский: тип.губ.правления, 1888 г., с. 517]. Церква була у 18 ст. – дерев’яна ветха, у 1777 р. продана у с.Подорожна Літинського повіту. Нова церква Знесіння збудована у 1777 р. біля старого місця – кам’яна одноверха хрещата, з 4 приділами. У 1897 р. влаштовано приділ св.Феодосія Углицького (чернігівського архієпископа у 1692 – 1696 рр.; припускалось, що він родом з Уланова). Іконостас 4-ярусний. Шанована ікона божої матері “Утоли моя печалі” [Приходы и церкви Подольской епархии. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1901 г., т. 9, с. 643 – 644]. Церква Вознесіння діви Марії 1777 р. [Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji łacińskich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie 19 wieku. – Lublin: 2000, t. 1, cz. 1, s. 17].

Вознесенська церква 1777 р. [Постанова Ради міністрів УРСР “Про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави” № 442 від 6.09.1979 р.].

Вознесенская церковь 1777 г. В стиле барокко, кирпичная, крестовая в плане с низкими объемами, однокупольная. Центральная часть перекрыта полусферическим куполом на световом восьмерике с аттиком. Основание купола и аттик прорезаны овальными люкарнами. В компоновке масс преобладает статичность, строгая уравновешенность пропорций. Внутреннее пространство высотно раскрыто. [Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1985 г., т. 2, с. 35]