Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Онуфрія

Ця церква згадана у тому ж документі Ієроніма Заклики-Чижевського, що й міська св. пр. Іллі та передміська св. Параскеви. 1 В актових книгах Холмського гродського суду, в записах за 1669 р. згадується про відправи в цій церкві Гавриїла Коленди, 2 митрополита Київського. У акті візитації 1721 р. про неї подано лише, що дерев’яна. 3 Інший візитаційний акт з середини XVIII ст. подає опис тридільної церкви з дзвіницею над бабинцем. 4 В 1828 р. вже не була чинною. 5 У документі візитації єпископа Михайла Куземського 1870 р. згадана стара ветха будівля, як і дзвіниця коло неї. 6 Як руїни стояла до 1883 р., коли її розібрали і збудували на її місці каплицю. 7

1. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 365.

2. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – С. 297.

3. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780.

4. Cieślik-Sygowska I. Drewniane cerkwie w Świerszczowie na tle architektury greckokatolickiej od XVI do 2. połowy XIX w. w dawnym powiecie chełmskim. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 113.

5. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Холмский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 13. – С. 209-211.

6. ЦДІА, фонд 201, опис 1, справа 3326, аркуш 12.

7. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Холмский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 13. – С. 209-211.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 127.