Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Параскеви

Найдавніші згадки про церкву походять з документів 1531 р. 1 При єпископі Панасі Пакості священик був на Люблин-ському соборі духовенства у 1620 р. 2 У 1740 р. вибудовано нову дерев’яну церкву, на двосхилому даху якої була сиґнатурка, а над бабинцем – влаштована дзвіниця. 3 На початку XIX ст. збудовано окрему дзвіницю. 4 4 травня 1840 р. при ремонті церква завалилася і збудовано в цьому ж році тимчасову дерев’яну каплицю Пр. Богородиці Страдальної. 5 У січні 1869 р. церковний комітет звернувся до начальника Володавського повіту з просьбою про дозвіл на будову нової мурованої церкви. 6 Але той відповів, що сума, визначена на побудову недостатня і тому будуть зводити дерев’яну. 7 Будівництво нової церкви затягнулося до 1873 р., 8 коли була освячена нова дерев’яна будівля з дзвіницею, прибудованою з заходу. З 1875 р. – православна. У 1890 р. наново освячена після ґрунтовного ремонту. 9 Після першої світової війни перетворена на костел. Під час другої світової війни в селі діяла відновлена православна парафія10. Церква розібрана у 1956 р. 11

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

3. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893, T. 13. – S. 228.

4. Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Воля Верещинская. // ХВЕВ, 1891. № 1. – С. 4-6.

5. Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Воля Верещинская. // ХВЕВ, 1891. № 1. – С. 4-6; Maliszewski М., Welik G. Unici Podlascy. Przewodnik Historyczny. – Siedlce, 1992.

6. ЦДІА, фонд 201, опис 4в, справа 268, аркуш 27.

7. Там само. Аркуш 29.

8. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. T. 13. – S. 228; Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Воля Верещинская. // ХВЕВ, 1891. № 1. – С. 4-6.

9. ХВЕВ, 1890. № 24. – С. 441.

10. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм 1941.

11. Górak J. Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny. // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – Warszawa, 1987. Т. ХХХІІ. Z. 3-4. – S. 239-250.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 131.