Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Миколи / св. Михаїла

Вперше церква згадується у документах 1511 р. 1 У 1620 р. священик був на Холмському соборі, організованим єпископом Панасом Пакостою. 2 В записах 1637 р. актових книг Холмського гродського суду згадується місцевий священик Симеон Стокальський. 3 1653 р. парафія отримала привілей. 4 У 1676 священиком в церкві був Андрій Штокалович, син Симеона. 5 5 квітня 1710 р. фундушовий запис на користь місцевої церкви і священика Теодора Стокальсько-го в Холмських гродських книгах зробили дідичі Андржейовські. 6 Давня церква св. Миколи розташовувалася на цвинтарі в урочищі Піски. 7 Акт візитації 1815 р. подає опис дерев’яної каплиці в дуже знищеному стані, збудованої на місці згорілої церкви. 8

У 1818 р. з благословення єпископа Фердинанда Ціхановського на кошт громади і дідича Петра Гороха збудовано нову дерев’яну будівлю на мурованому фундаменті. 9 Це була тридільна церква довжиною 12 сажнів і шириною 4, 5. Дахи вкривали ґонти, над навою здіймалася маківка на ліхтарі. Бабинець, над яким розташовувались хори, об’єднувався з навою трьома дверима. При вівтарі з півночі розташовувалася ризниця, а при бабинці з заходу – присінок. Поряд була збудована дерев’яна дзвіниця. В церкві були встановлені органи, а у 1845 р. – іконостас. 10 З 1875 р. – православна. У 1880 р. проведено ремонт, а у 1881 р. освячено як церкву св. арх. Михайла. 11 У 1898 р. збудовано нову муровану дзвіницю. 12 Церква пропала під час першої світової війни. 13 На колишньому православному цвинтарі збереглася мурована каплиця з початку XX ст. 14

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

3. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. Акты – Вильна, 1896. – С. 137.

4. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

5. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 2, 1901.

6. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 36.

7. Шайдецкий В. Историко-статистическое описание Волоско Вольского прихода Влодавского уезда Сідлецкой губернии. // ХВЕВ, 1889. № 9. – С. 173-175.

8. Там само.

9. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 341, аркуш 31.

10. Maliszewski M., Welik G. Unici Podlascy. Przewodnik Historyczny. – Siedlce, 1992; Шайдецкий В. Историко-статистическое описание Волоско Вольского прихода Влодавского уезда Сідлецкой губернии. // ХВЕВ, 1889. № 9. – С. 173-175.

11. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 586.

12. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 341, аркуш 31.

13. Kuligowski J. Rewindykacje świątyń pounickich w diecezji siedleckiej w latach 1918-1939. // Unici Podlascy. Tl. – Siedlce, 1996. – S. 329.

14. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo Chełmskie 6. Ośrodek dokumentacji zabytków. – Warszawa, 1999. – S. 316.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 130 – 131.