Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Костел царя Христа

Złojec – par. Chrystusa Króla

Złojec, 22-413 Nielisz,

tel. 0-84/631-51-05

Proboszcz: ks. Aleksander Siwek (1933-1956-1998)

Administrator: ks Jan Łagód (1947-1973-2007)

Do parafii należą miejscowości: Krzak, Wólka Nieliska, Wólka Złojecka, Zarudzie, Złojec

Odpust: niedziela Chrystusa Króla

Liczba mieszkańców: 2130

Historia parafii:

Powstała na mocy dekretu bp Bolesława Pylaka, z 13 IV 1983 r., przez wydzielenie pięciu wsi z parafii Nielisz. Do II połowy w. XIX był tutaj kościół unicki, a następnie cerkiew prawosławna, która uległa zniszczeniu w 1917 r. na skutek pożaru. Istniał także grzebalny cmentarz prawosławny. Pierwotnie w domu ludowym powstała tymczasowa kaplica, murowana z pustaków żużlowych, kryta eternitem. W 1980 r. w uroczystość Chrystusa Króla została tam odprawiona pierwsza Msza św. Od 1981 r. Złojec stanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. 30 V 1982 r. ordynariusz lubelski dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła. Budowa została rozpoczęta 1 VII 1982 r. 14 V 1983 r. bp Bolesław Pylak poświęcił i wmurował kamień węgielny oraz poświęcił także dawny cmentarz grzebalny, prawosławny. W r. 1985 oddano do użytku plebanię, wnętrze wykończono i wyposażono do r. 1987.

Kościół, pw. Chrystusa Króla w Złojcu, z lat: 1982-87, murowany z konstrukcją stalową, wg projektu inż. Władysława Frąckiewicza z Krasnegostawu, pow. 478 m2, dach dwuspadowy kryty blachą ocynkowaną, asymetryczny, z wieżą, trójdzielny: prostokątna nawa z węższym przedsionkiem i wnęką prezbiterium. Po lewej stronie ołtarza wejście do zakrystii i plebanii. Ołtarz główny, usytuowany we wnęce prezbiterium z rzeźbą Chrystusa Króla i adorującymi aniołami. Tabernakulum w dole pionowej linii krzyża. Cmentarz kościelny otoczony niewysokim ogrodzeniem z metalowymi przęsłami, w narożach figury z białego cementu.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

We wszystkich wioskach znajdują się kapliczki przydrożne oraz krzyże

C. Cmentarz grzebalny współczesny parafii.

Odpusty:

Uroczystość Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku liturgicznego).

Nawiedzenie NMP (ostatnia niedziela maja)

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1981

małżeństw od r. 1981

zmarłych od r. 1981

Kronika parafialna od r. 1980

Lista proboszczów: ks. Kazimierz Stelmaszczuk (1983 – 1992), ks. Błażej Górski (1992 – 1998)

Powołania z terenu parafii: ks. Tadeusz Głąb (archidiec. łudzka), ks. Stanisław Jakubczak

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Akcja Katolicka, KSM, Legion Maryi, Rada Duszpasterska, Koła Żywego Różańca, parafialny zespół charytatywny, ministranci

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Krzaku, Szkoła Podstawowa w Złojcu