Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Церква Успіння

Церква Успіння

Успенська церква 17 ст. (дерев.) і дзвіниця 17 ст. (дерев.) [Пам’ятники архітектури УРСР, що перебувають під державною охороною: список. – К.: Держбудвидав, 1956 р., с. 87].

Церква Успіння 17 ст. (дерев.) і двзіниця 18 ст. (дерев.) [Нариси історії архітектури України: дожовтневий період. – К.: Держбудвидав, 1957 р., список пам’яток].

Успенська церква 17 ст. (дерев.) [Постанова Ради міністрів УРСР “Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР” № 970 від 24.08.1963 р.].

Дерев’яна церква Успіння 17 ст. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 135].

Успенська церква 1635 р. (дерев.) та дзвіниця 17 ст. (дерев.) (вул.Котовського) [Державний реєстр національного культурного надбання: пам’ятки містобудування і архітектури України (проект). – Пам’ятки України, 1999 р., № 2-3].

Лушпинський А. Деревяні церкви Галичини XVI-XVIII в. Львів, 1920 р. Табл. 14.

Церк. Успенія Богор., з дерева тесаного в кістки, доброї структури, покрита ґонтами, довкруги опоясана, підлога з дубових тертиць.[Національний музей у Львові. Рукопис латинський in folio № 11 (Visitatio generalis ecclesiarum in palalinatu Bracławiensi 1726 – 1733), арк. 230]

Церква має 3 бані. [Національний музей у Львові. Рукопис латинський in folio № 17 (Visitationes generales 1759), арк. 66]

Джерело: Січинський В. Деревяні дзвіниці і церкви Галицької України XVI – XIX ст. – Льв.: 1925 р., с. 8.

На протилежному боці Серету знаходиться Старий Чортків, де збереглася Успенська дерев’яна церква – можливо, найстаріша на Поділлі. Вона тридільна, безверха, з пізнішою північною прибудовою і через непорозуміння визначена як унікальна хрещата церква без бань. Не виключено, що первісно вона була безбанною, хатнього типу, але могла мати одну або три бані. З півдня, коли не видно пізнішої прибудови, вона скидається на велику хату, з гарним ґонтовим дахом. Тільки опасання на випустах колод зрубу та об’єм середнього приміщення виявляють у ній храм [Логвин Г.Н. По Україні. – К.: Мистецтво, 1968 р., с. 304].

Вівтарем церква орієнтована на схід. Під час моїх відвідин церква була розібрана до грунту і розкладена разом з новим деревом для ремонту. Спостереження М.І.Жарких, 16.08.1989 р.

Довідка на сайті

Довідка на сайті

Довідка на сайті