Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Ясенка с

Ясенка с

За поділом 1999 р. – гміна Сенкова, повіт Горлице, Малопольське воєводство.

Jasionka

Warto zobaczyć:

-> Kapliczki i krzyże w Jasionce

Jasionka koło Gładyszowa – dawna wieś na wschód od Gładyszowa, leży w szerokiej dolinie Zawoi, wpadającej do Wisłoki w pobliżu Nieznajowej. Nazwa miejscowości pochodzi od łemkowskiego słowa jasin lub jasień, oznaczającego jesion.

Jasionkę założono dość późno. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1765 roku . Miała wtedy 12 ról. Była wioską królewską. W 1882 roku mieszkało w niej 274 grekokatolików. Nie było tutaj żadnej cerkwi ani cmentarza , wioska należała do parafii unickiej w Wołowcu w 1933 roku przeniesiono siedzibę parafii do Krzywej.

W 1931 r. mieszkało tu 249 unitów, 4 Żydów i jeden katolik obrządku zachodniego. Prawie jedna trzecia mieszkańców wsi przeszła w końcu lat dwudziestych na prawosławie. Istniała karczma i sklep żydowski. Działała w Jasionce duża łemkowska orkiestra. W wiosce pracował wiatrak. Do Związku Sowieckiego w 1945 roku wyjechało 10 rodzin. Około 40 pozostałych wysiedlono w 1947 roku na ziemie zachodnie Polski. Nikt ze starych mieszkańców nie powrócił do wioski.

Obecnie znajdują się tutaj tylko budynki mieszkalne i gospodarcze po byłym PGR administracyjnie wchodzące w skład sąsiedniej Krzywej. Wszystkie one powstały po 1947. Do ich budowy używano m.in.materiału z rozbiórki cerkwi unickich w Radocynie, Długiem i Lipnej oraz prawosławnych w Czarnem i Długiem. Zabudowania wsi wyglądają obrzydliwie.

Po dawnej wsi pozostało wiele krzyży i kapliczek przydrożnych. Najciekawsze z nich znajdują się przy dawnej wiejskiej drodze na południe od zabudowań, za niewielkim obniżeniem terenu. Zamiast iść pod górę obecną drogą do Czarnego, radzę pójść prosto – tak, jak droga prowadziła dawniej. Natrafimy na kilka pięknych kamiennych krzyży i kapliczek z przełomu stuleci, wykonanych przeważnie przez spółki kamieniarskie z Bartnego i okolic. Przy drodze do Krzywej, w miejscu przecięcia z czerwonym szlakiem ze Zdyni do Wołowca, stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1900. Nieco dalej znajduje się krzyż z 1869 roku. Zwraca uwagę bardzo malowniczy widok na krzywiańską cerkiew.

Джерело:

Список літератури – на сайті «».