Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину,
якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

[Історія підготовки «Зводу пам’яток Крима»]

Станом на 1 січня 2013 р. культурна спадщина АР Крим відображена у 8693 (з урахуванням внутрішньо комплексних) пам’ятках історії та культури, у тому числі 273 – національного значення. В Криму знаходяться три об’єкти із Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї;

Комплекс пам’яток Судацької фортеці VI-XVI ст.;

Торговельні пости та фортифікаційні споруди на генуезьких торговельних шляхах від Середземного до Чорного моря, які номінувалися на включення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Важливим етапом збереження культурного надбання стала робота над 28-томним енциклопедичним виданням «Звід пам’яток історії та культури України», яка триває з 1982 р., коли прийнята постанова Ради Міністрів Української РСР «Про заходи по забезпеченню видання томів Зводу пам’ятників історії та культури народів СРСР по Українській РСР».

Відповідно до державної програми протягом 1982-2013 рр. проводилася організаційна, методична, науково-дослідна робота по дослідженню кримських пам’яток і підготовці тому Зводу по АР Крим.

Підготовка Зводу в АР Крим на початку 80-х років минулого століття певною мірою активізувала краєзнавчий і пам’яткоохоронний рух у регіоні, долучивши до нього місцевих краєзнавців, музейних і архівних працівників, широкий загал шанувальників старовини. Організаційний досвід роботи над кримським томом «Історія міст і сіл УРСР» і найбільшої пам’яткоохоронної організації – Кримської обласної організації УТОПІК – на чолі із заступником голови Кримського облвиконкому Т.Красиковою були використані при формуванні обласної редколегії.

На базі Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського була створена робоча група, до складу якої входили викладачі університету П.Гарчев, Л.Гарчева,2 директор Кримського філіалу Інституту археології України НАН України В.Миц та інші фахівці. Створення районних груп по дослідженню культурної спадщини на місцях розширило коло дослідників, виступи по місцевому радіо, публікації в газетах «Крымское время» и «Крымские известия», проведення постійних нарад з авторським колективом, надання консультацій і методичної допомоги науковими співробітниками академічних інститутів давало можливість оперативно вирішувати всі нагальні питання.

Вирішення першочергових фінансових питань, створення авторського колективу і робочої групи забезпечили проведення фронтального обстеження пам’яток і підготовку першого варіанту тому Зводу по АР Крим, який планувався у двох книгах (спочатку – в трьох). В томі мали бути вміщені статті про 9 тис. пам’яток з відповідними фотоілюстраціями, картами, схемами, планами. Вихід першої книги планувався на 2004 рік, другої – 2009.

До 1985 р. у Кримській області були обстежені і підготовлені статті про 294 пам’ятки археології, 1079 – історії, 208 – монументального мистецтва. На початку 1990-их років була закладена добротна основа для тому Зводу пам’яток історії та культури України по АР Крим. 30 жовтня 2001 р. редколегію очолив голова Ради Міністрів АР Крим В.Горбатов, до складу редколегії увійшли голова Республіканського комітету з охорони і використанню пам’яток історії та культури, директори Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України, Кримського філіалу Інституту археології НАН України, викладачі Таврійського національного університету ім. В.Вернадського, бібліотечні, архівні і музейні співробітники провідних кримських музеїв і заповідників, що певною мірою активізувало роботу над томом. Робочу групу Зводу пам’яток історії та культури при Республіканському комітеті з охорони і використання пам’яток історії та культури очолив кандидат історичних наук О.Хлівнюк (відповідальний секретар тому – Н. Ачкіназі).

Підготовка Зводу знаходилася у центрі уваги керівництва республіки, згідно Указу Президента України від 11 грудня 2000 р. з республіканського бюджету виділялися відповідні кошти на обстеження регіону, написання статей та їх рецензування. В рамках підготовки Зводу проводилися візуальні дослідження пам’яток з використанням широкого кола архівних і літературних джерел, готувалися статті про пам’ятки і щойно виявлені історико-культурні об’єкти. Протягом 2003 р. були доопрацьовані статті про пам’ятки історії, археології та архітектури Сімферополя, Євпаторії, Бахчисарайського і Кіровського районів, виданий буклет «Звід пам’яток історії та культури Джанкойського та Красноперекопського районів».

Тісна співпраця редколегії і авторського колективу, до якого увійшли кращі спеціалісти у галузі дослідження різних видів пам’яток, методичні консультації робочої групи при Головній редакційної колегії «Зводу пам’яток історії та культури України» стали важливою передумовою підготовки на високому професійному рівні вступних матеріалів до тому Зводу по АР Крим з усіх видів пам’яток та статті про охорону культурної спадщини регіону.

Серед авторів – провідні кримознавці – доктор історичних наук, професор А.Непомнящий, кандидат історичних наук Н.Кармазіна, доктор мистецтвознавства В.Тимофієнко, архітектор Є.Тиманович та ін. Значну роботу по обстеженню, зокрема, пам’яток археології Кримського півострову, підготовці статей до Зводу проводить Науково-дослідний центр пам’яткоохоронних досліджень Автономної Республіки Крим спільно з Кримським філіалом Інституту археології України НАН України, Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського.

За підсумками Всеукраїнської наради з питань підготовки Зводу пам’яток історії та культури України (листопад 2013 р.) з Кримською Республіканською установою «Науково-дослідний центр пам’яткоохоронних досліджень Автономної Республіки Крим» (керівник – к. і. н. О. Хлівнюк), яка виконує функції Робочої групи редколегії тому, було ухвалено рішення4 про подання у 2014 р. до Головної редколегії Зводу матеріалів книги 1 тому Зводу по Автономній Республіці Крим для розгляду та рекомендації на предмет підготовки до друку. Зокрема, підготовлені вступні матеріали до тому, які складаються з чотирьох частин (пам’ятки археології, історії, архітектури і містобудування, історія охорони пам’яток), і статті про пам’ятки міста Сімферополя та трьох районів республіки.

На жаль, протягом останніх років робота над томом Зводу по АР Крим в силу низки об’єктивних та суб’єктивних обставин була фактично повністю зупинена. В грудні 2013 р. були ініційовані заходи Головної редакційної колегії «Зводу пам’яток історії та культури України», спрямовані на відновлення діяльності редакційної колегії і робочої групи над матеріалами до тому Зводу по АР Крим і видання їх друком. У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим і м. Севастополя російськими військами і включенням їх згідно односторонніх рішень Державної думи Російської Федерації та уряду Росії до складу Російської Федерації ці плани реалізувати не вдалося.

З метою збереження багаторічних напрацювань у підготовці текстових та ілюстративних матеріалів до тому «Зводу пам’яток історії та культури України» по АР Крим Центр досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, на базі якого діє робоча група Головної редакційної колегії «Зводу пам’яток історії та культури України», за підтримки дирекції Інституту історії України НАН України здійснив упорядкування підготовлених у попередні роки текстів вступних статей та статей про пам’ятки історії та культури з метою їх збереження, фіксації та введення до наукового обігу. Ця робота була проведена творчим колективом у складі – к.і.н. С. Кот (керівник), к.і.н. Г. Денисенко, к.і.н. Т. Катаргіна, к.і.н. Н. Ковпаненко, к.і.н. П. Скрипник, д.і.н. Л. Федорова, науковий співробітник Н. Томіна.

Розміщені на сайті матеріали до тому «Зводу пам’яток історії та культури України» по АР Крим у своїй переважній більшості представлені в авторських варіантах, лише деякі з поданих текстів статей пройшли відповідне редакційне опрацювання у Головній редакції Зводу. Матеріали до тому представлені не в повному комплекті і будуть доповнюватися по мірі виявлення та опрацювання текстів статей до тому відповідно до Словника.

Статті до тому та додатки до них подаються російською мовою, як їх готували.

Джерело: Матеріали до тому «Звід пам’яток історії та культури України. ». – К.: 2015 р., с. 1 – 5.