Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

2011 р. Звід пам’яток Києва

Володимир Гончар

489.1.32. Мур оборонний, 12 – 13 ст. (археол.). На території колишнього митрополичого саду біля корпусу № 2.

Відкрито В. Харламовим 1987. Досліджено фрагмент фундаменту муру поряд з внутрішньою площиною південної стіни 17 ст. на глибині 1,05 м від сучасної поверхні на ділянці завдовжки 1,5 м (шир. – 1,2 м, вис. – 0,5 м). Підмурок з пісковику і шматків плінфи на вапняно-цем’янковому розчині. Виявлений відтинок, орієнтований у північно-східному напрямку, є частиною південної ділянки оборонного муру монастиря 12 – 13 ст.

Під час археологічних розкопок 1991 – 92, що їх провели В. Харламов, В. Гончар та Г. Трофименко на території господарського двору біля корпусу № 22 знайдено ще дві ділянки оборонного муру. Залишки фундаментних ровів завглибшки 0,9 м і завширшки 1,25 м простежені на ділянці у 8,0 м на глибині 1,4 м від сучасної поверхні, заповнені каменем (сірий пісковик) та битою плінфою. Загальна ширина котлованів фундаменту з проміжком між ними – 2,3 м. Зверху кладки підмурка частково зафіксовано рештки кладки стіни, яка була зведена з плінфи розміром 35,0 × 28,0 × 4,0 см на вапняноцем’янковому розчині. Ділянки належать до західного і північного фасадів монастирської стіни 12 – 13 ст.

Матеріали досліджень зберігаються в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Література:

НА ІА НАНУ. Харламов В. А. Отчет об археологических исследованиях на территории митрополичьего сада в Киево-Печерской лавре в 1987 г.; Там само. Харламов В. А., Гончар В. Н., Трофименко Г. В. Отчет об археологических раскопках хозяйственного двора вблизи корпуса № 22 на территории Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника в 1992 г.; Харламов В. О., Гончар В. М., Трофименко Г. В. Розкопки на території Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника в 1991 р. // Археологічні дослідження в Україні 1991 р. – Луцьк, 1993.

Джерело: Звід пам’яток історії і культури України. – К.: 2011 р., т. 3 (Київ), с. 1292.