Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Параскеви (нова)

Церква св.Параскеви (нова)

Діюча греко-католицька церква (станом на 30.06.2000 р.)

Джерело:

Pętna, gmina Sękowa

Dzwonnica. Została zbudowana w 1700 r. i stoi obok murowanej cerkwi pw. Św. Parascewi.

Джерело:

Dzwonnica przy cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Parascewy (ob. kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) z XIX w. Wolno stojąca, drewniana, zbudowana w konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana deskami kładzionymi pionowo na styk. Dwukondygnacyjna, na planie prostokąta, o ścianach zwężających się ku górze, z niskim pięterkiem dzwonowym, wydzielonym obiegającym okapem z desek, nakryta daszkiem namiotowym o cebulastym zwieńczeniu. W dolnej części budowli szerokie, sięgające połowy wysokości dzwonnicy wejście, zamykane dwuskrzydłowymi, drzwiami deskowo-spągowymi. Cerkiew pw. Św. Parascewy wzniesiona została w 1916 r., eklektyczna, murowana, jednonawowa, z transeptem, z wysoką kopułą na skrzyżowaniu naw zwieńczoną ślepą latarnią i baniastym hełmem. Ikonostas eklektyczny, z początku XX w.