Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Івана Золотоустого

Церква св. Івана Золотоустого

Розмір зображення: 800:500 піксел

Найдавніші згадки датуються 1531 р. 1 У 1720 р. на місці попередньої дерев’яної будівлі була збудована нова безверха церква з дзвіницею над бабинцем. 2 Під час регуляції парафіяльної сітки австрійською владою в кінці XVIII ст. приєднана, як філійна, до парафії Посадів. З 1875 р. – православна. У 1912 р. єпархіальному архітекторові А. Пуринґу запропоновано зробити проект нового храму. 3 Таку ж пропозиції отримав на початку 1914 р. новопризначений єпархіальний архітектор Євген Чиж. 4 Але на заваді стала перша світова війна. Після війни церква зачинена. Знищена 4 липня 1938 р. робітниками і поліцією з наказу місцевої влади під час акції нищення церков на Холмщині. 5 Відновлена у 1939-1944 рр. 6 православна парафія діяла у пристосованому приміщенні.

Церква була дерев’яна, тризрубна, безверха, на підмурівку. Складалася з гранчастого вужчого вівтаря зі сходу, ширшої нави посередині та вужчого бабинця. До вівтаря з півночі прилягала прямокутна невелика ризниця, вкрита односхилим дахом. Основні зруби були рівновисокі. Наву вкривав двосхилий дах, над вівтарем – п’ятисхилий, а над бабинцем – трис-хилий дах. Вищий дах нави на гребені вінчав восьмибічний сліпий ліхтар з маківкою. Бабинець оточувало піддашшя на випустах вінців, яке ділило його на два рівні. На другому ярусі була влаштована дзвіниця. Стіни церкви, шальовані вертикально дошками і лиштвами, прорізали півциркульно завершені вікна.

1. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 243.

2. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 586. 3. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmski Konsystorz Prawosławny, sygn. l960.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 237, аркуш 13.

5. ЛНБ, Відділ рукописів, фонд 9, справа 4400, аркуш 27.

6. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 351 – 352.