Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1966 р. Історія українського мистецтва

Єдиною архітектурною пам’яткою стародавнього Галича, рештки якої збереглися до наших часів, є церква Пантелеймона, збудована, очевидно, близько 1200 року, про що свідчить напис на одній з її стін. Будівля височить на пагорбі, неподалік від місця, де річка Ломниця впадає у Дністер. Збереглися стіни церкви по периметру від 3 до 5 м заввишки, західний і південний портали і три апсиди східного фасаду.

У первісному вигляді це був чотиристовпний одноверхий храм, складений з блоків світло-жовтого каменю на вапняному розчині. Якщо припустити, що збудували його за хрестовокупольною системою, то по закомарах, очевидно, його перекривали півциркульні склепіння. Хрещаті стовпи мають вузькі бокові лопатки. Перспективний західний портал оздоблено колонками на п’єдесталах складного профілю з добре прорисованими капітелями корінфського ордера. Антаблемент порталу оздоблено різьбленням стилізованого акантового орнаменту, перевитого джгутами. Такі самі орнаменти й джгути облямовували архівольти порталу. Вражає майстерне профілювання окремих деталей. Дещо простіше вирішено південний портал, оздоблений колонками з антаблементом. Маленькі капітелі пілястрів аркади, що членують апсиди східного фасаду, надзвичайно витончені.

Архітектурні форми церкви – стримані й прості. Рівна гладь стін не має прикрас. Весь художній ефект тут у старанно виконаній кам’яній кладці. Архітектура будівлі свідчить про високу майстерність будівничих, які досконало володіли мулярською справою, а також технікою різьблення на камені. Навіть тепер, після численних перебудов, які змінили первісний вигляд храму, він справляє велике враження досконалістю своїх архітектурних форм.

Стародавній Галич мав тісні культурні зв’язки з сусідніми народами. Його архітектура, безперечно, пов’язана з романською архітектурою, зокрема сусідньої Угорщини. Певні романські впливи, як наприклад, ротондональність, витягнутість апсид, видно в планах деяких будівель. Але це стосується лише невеликих споруд. В будуванні великих храмів галицькі будівничі дотримувалися загальноруських правил. Багато спільного з романською архітектурою мають прийоми кам’яного різьблення. Так, різьблені деталі порталів церкви Пантелеймона багато чим схожі на різьблені деталі порталів ряду споруд Угорщини XII – XIII століть. Певну стильову подібність до форм галицьких порталів та різьблених деталей мають романські споруди Польщі, Чехії, Моравії.

Джерело: Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 1, с. 215 – 218.