Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Могила О.Г.Розумовського

Олексiй Григорович Розумовський (1709-1771) – генерал-фельдмаршал. Походив з українського козацького роду. Спiвав у придворнiй капелi в Петербурзi, був фаворитом цесарiвни Єлизавети. Брав активну участь у двiрцевому переворотi, внаслiдок якого престол зайняла Єлизавета Петрiвна. Таємно обвiнчався з царицею. Сприяв органiзацiї поїздки Єлизавети Петрiвни в Україну, пiд час якої козацька старшина за пiдтримки О. Розумовського переконала царицю вiдновити гетьманство. У 1747 роцi гетьманом України став брат Олексiя – Кирило. Олексiй, мешкаючи у Петербурзi, допомагав вiдстоювати права українського козацтва. Похований у Петербурзi [Довiдник з iсторiї України. – К., 2002. – С. 663].