Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Параскеви

Церква св.Параскеви

Розмір зображення: 800:519 піксел

Згадка: [Гульдман В.К. Справочная книжка Подольской губернии. – Каменец-Подольский: тип.губ.правления, 1888 г., с. 249]. У зв’язку з тим, що село Немия, яке знаходиться на захід від Могилева, нині практично злилося з містом, цю церкву часто описують такою, що знаходиться в Могилеві (наприклад, Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1985 г., т. 2, с. 12).

Церква 18 ст. (дерев.) і дзвіниця 18 ст. (дерев.) [Нариси історії архітектури України: дожовтневий період. – К.: Держбудвидав, 1957 р., список пам’яток].

Миколаївська церква та дзвіниця 1775 р. (дерев.) [Постанова Ради міністрів УРСР “Про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави” № 442 від 6.09.1979 р.].

Церква св.Миколи 1775 р. (дерев.) і ддзвіниця (дерев.) [Памятники истории и культуры Украинской ССР: каталог-справочник. – К.: Наукова думка, 1987 г., с. 54] – посвята помилкова.

Дерев’яна церква св.Паракеви 1775 р. у Могилеві + церква св.Миколи 1775 р. у Немиї [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 75]. – перехідна помилка. Але насправді церква одна, і знаходиться таки в Немиї.

Миколаївська церква 1775 р. (дерев.) та дзвіниця 1775 р. (дерев.) (вул.Д.Бідного, 16) [Державний реєстр національного культурного надбання: пам’ятки містобудування і архітектури України (проект). – Пам’ятки України, 1999 р., № 2-3]. – Перехідна помилка у посвяті.

Церква була, за переказом, дерев’яна. Нова церква св.Параскеви збудована у 1775 р. на старому місці – дерев’яна триверха хрещата. Дерев’яна дзвіниця. Іконостас 1799 р. – 4-ярусний. Церква дуже ветха, у 1901 р. збирали кошти на нову церкву. Шанована ікона божої матері “Всіх скорботних радості” – на кипарисовій дошці, виписана з Афону [Приходы и церкви Подольской епархии. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1901 г., т. 9, с. 695].

Я поїхав в Немію. Прекрасна старовинна церква трьохбанна з опасанням широким без кольонок. Одвірки на бічних (справа) дверях в бабнику української форми з різьбленим орнаментом (окремі елементи) й напис про збудування її 1775 року. Прекрасна дзвіничка з аркатурою. Сфотографував окремо і дзвіницю й церкву, але священика не було й я не міг обдивитись церкву всередині. В камінну огорожу вмурована старовинна плита-нагробок [Екскурсія на Поділля й Волинь 24 липня – 10 вересня 1926 року. Щоденник Данила Щербаківського. – “Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть”, Луцьк, 1999 р., с. 16].

Немія. Дерев.церква Параскеви, орієнтація вівтаря 48°, дерев.дзвіниця – А4, головний вхід – А4, на бічній вулиці. Спостереження М.І.Жарких, 8 липня 1996 р.

Довідка на сайті

Довідка на сайті