Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Городище давньоруського міста Переяславля

Земляні укріплення дитинця і міста 11 – 18 ст. [Постанова Ради міністрів УРСР “Про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави” № 442 від 6.09.1979 р.].

Земляні укріплення дитинця і міста 11 – 18 ст. [Державний реєстр національного культурного надбання: пам’ятки містобудування і архітектури України (проект). – Пам’ятки України, 1999 р., № 2-3].

Літописне місто Переяслав – столиця Переяславського князівства – пам’ятка археології (9 – 13 ст.) [Постанова Кабінету міністрів України № 928 від 3.09.2009 р. “Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”].

Рибаков Б.О. Розкопки в Переяславі-Хмельницькому в 1945 році. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1949 р., т. 1, с. 21 – 25.

Каргер М.К. Археологічні розкопки в Переяслав-Хмельницькому. – Вісник АН УРСР, 1953 р., № 6, с. 43 – 50.

Каргер М.К. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952 – 1953 гг. – Советская археология, 1954 г., т. 20, с. 5 – 30.

Каргер М.К. Раскопки в г.Переяславе-Хмельницком. – Краткие сообщения Института археологии АН УССР, 1955 г., т. 4, с. 6 – 8.

Сікорський М.І. Археологічні розкопки в Переяславі. – Наукові записки Переяслав-Хмельницького історичного музею, 1959 р., т. 1, с. 29 – 32.

Брайчевский М.Ю., Асеев Ю.С. Археологические исследования в Переяславе-Хмельницьком в 1958 г. – Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1960 г., т. 81, с. 112 – 116.

Юра Р.А. Археологические исследования на посаде древнего Переяслава в 1955 – 1966 гг. – “Археологические исследования на Украине в 1965 – 1966 гг.”, К., 1967 г., т. 1, с. 175 – 179.

Кучера М.П. Переяславское княжество. – “Древнерусские княжества 10 – 13 вв.”, М., 1975 г., с. 118 – 143.

Сікорський М.І. Склоробна майстерня 11 ст. у Переяславі-Хмельницькому. – “Дослідження з слов’яно-руської археології”, К., 1976 р., с. 146 – 150.

Сикорский М.И. Исследования в Переяславе-Хмельницком. – “Археологические открытия 1979 г.”, М., 1980 г., с. 337 – 338.

Колибенко О.В. . – “Археологічні дослідження в Україні в 1994-1996 роках”, К., 2000 р., с. 51 – 53.