Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

[2006 р.] Довідка

Cerkiew greckokatolicka p.w.św. Michała Archanioła

Cerkiew filialna greckokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła, zbudowana w 1819 r.Odnowiona z zewnątrz w 1967 r. obecnie kościół rzymsko-katolicki pod tym samym wezwaniem. Trójdzielna, konstrukcji zrębowej, pokryta gontem; cenne wyposażenie cerkiewne z XVlll-XIX w. Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieża o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej. Nakrywa ją hełm namiotowy zwieńczony cebulasto, z pozorną latarnią i kopułką. Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie. Nad nawą nadwieszony chór muzyczny o wklęsło-wypukłym parapecie. Ściany i stropy ozdobione polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych, z przełomu XIX i XX w. Wyposażenie: – kompletny, rokokowy ikonostas i ikony z XVIII w. – późnobarokowe ołtarze boczne z ikonami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XIX w. i św. Mikołaja z XVIII w.; oraz obrazami z XVII w., XVIII i XIX w. Dzwon odlany przez Grzegorza Wierda w Preszowie na Słowacji.

Джерело: