Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Посад твердині Алустон

О.В. Лисенко, І.Б. Тесленко

Раннє – пізнє середньовіччя. Виявлено дві ділянки поселення, розташовані по різні боки укріплення та розділені великим некрополем.

Ділянка 1 знаходиться між вул. Свердлова, Рози Люксембург, Карла Маркса (№ № 1–56), включаючи вул. Урицького, Енгельса і, можливо, простір між вул. Горького та Карла Маркса (парк на вул. Горького, біля тролейбусного кільця). Об’єкт займає круті південний, західний і північно-західний схили Кріпосної гірки, простягається на відстань до 250 м до південного сходу від південної частини оборонних рубежів XV ст. твердині Алустон, із низу, ймовірно, був обмежований заплавою річки Улу-Узень (Месарлі). Верхня частина цієї території у VIII (?) – пер. пол. X ст., можливо, перебувала в межах укріплення.

Археологічні дослідження тут проводились у 1984, 1986, 1998, 1999, 2001, 2004, 2007 рр. [Миц, 1985, с. 2, 19-24; 1987, с. 6-8; Тесленко, Семін, 1999, с. 63-64; Тесленко, Семін, Лисенко, 2000, с. 40-50; Тесленко, Лисенко, 2001, с. 16-19, 25-28, мал. 17-27; Тесленко, Лисенко, 2003, с. 17-18, мал. 41, 43].

Площа об’єкта – не менше 3 га. Виявлено ділянку потужної, можливо, оборонної стіни (складена на глині, знаходиться приблизно в 45-50 м від куртини XV ст.) і залишки виробничого комплексу (випалювальної печі?) XII–XIII ст. на її руїнах, а також «зольник» X ст. нижче схилом. Крім того, зафіксовані залишки житлової забудови X–XIV ст. і культурні відкладення IX– XV ст. потужністю до 3 м. Житлово-господарські комплекси розташовувалися на штучних терасах.

Значна частина території поселення забудована. Серед знахідок – уламки різноманітного керамічного посуду, вироби з кістки, скляні браслети, прясельце з овруцького шиферу. За артефактами об’єкт датується X–XV ст.

Ділянка 2 розташована між вул. 15 Квітня та Леніна, на території парку пансіонату «Північна Двіна», на відносно пологих південно-східному та північно-східному схилах «Кріпосної гірки», на правому березі р. Демерджі (мал. 1). Південно-західна межа поселення проходить приблизно в 50-60 м до сходу від стін твердині Алустон.

Об’єкт виявлений у 1984–1990 рр. під час робіт Гірсько-Кримської експедиції Відділу античної та середньовічної археології Криму Інституту археології АН УРСР, картографований співробітниками558 Гірсько-Кримської експедиції Кримської філії Інституту археології НАНУ у 2001-02 рр. [Тесленко, Лисенко, 2003, с. 16-17, 45-48, мал. 41-43] за підйомним матеріалом.

Площа об’єкта – не менше 3,0 га. На сучасній денній поверхні місцями видно рештки споруд із каменю та виходи культурного шару, насиченого уламками кераміки, фрагментами кісток тварин і стулками морських молюсків.

Частина території поселення забудована. Серед знахідок – уламки керамічних посудин, фрагменти покрівельної черепиці. За артефактами об’єкт датується IX–XV ст.

Матеріали досліджень зберігаються в Кримської філії Інституту археології НАНУ і Алуштинській філії Кримського республіканського краєзнавчого музею.

Література:

Мыц В.Л. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Алустон в 1984 г. – Симферополь, 1985. – Архив Крымского филиала Института археологии НАНУ. – № 232. – Папка 506. – 77 с.

Тесленко И.Б., Лысенко А.В. Отчет о разведках на территории Алуштинского горсовета в 2000–2001 гг. – Симферополь, 2001. – Архив Крымского филиала Института археологии НАНУ. – № …. – Папка № ….

Тесленко И.Б., Лысенко А.В. Отчет о разведках на территории Алуштинского горсовета в 2002 г. – Архив Крымского филиала Института археологии НАНУ. – № 750. – Папка № 1167.– Симферополь. – 2003 г.

Тесленко И.Б., Семин С.В. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Алустон в 1998 г. – Архив Крымского филиала Института археологии НАНУ. – № …. – Папка № ….– Симферополь, 1999.

Тесленко И.Б., Семин С.В., Лысенко А.В. Отчет о раскопках христианского храма на северо-восточном склоне горы Аю-Даг (пгт. Партенит) и участка на западном склоне Крепостной горки, за пределами оборонительных рубежей крепости Алустон (г. Алушта) в 1999 г. – Симферополь, 2000. – Архив Крымского филиала Института археологии НАНУ. – № 627. – Папка № 1027.

Джерело: Матеріали до тому «Звід пам’яток історії та культури України. ». – К.: 2015 р., с. 557 – 558.