Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Безкурганний могильник 15 ст.

Гліб Івакін

433.1. Безкурганний могильник, 15 ст. (археол.).

У кварталі між вулицями Андріївською, Борисоглібською, П. Сагайдачного (південний кут розкопу розташований на відстані 8,2 м від наріжжя будинку № 16 на вул. П. Сагайдачного).

Дослідив Г. Івакін 1984. На глибині 2,9–3,3 м від сучасної денної поверхні виявлено частину грунтового могильника 15 ст. Досліджено 28 цілих та фрагментованих кістяків. Більшість небіжчиків покладено у традиційному положенні (головою на захід, руки складені на грудях або на животі).

Декілька поховань складаються з кількох кістяків. На незначній глибині (до 0,4 м) трапляються поховання, кістяки яких перебували у хаотичному стані і були недбало засипані грунтом з будівельним сміттям від зруйнованої церкви 12–13 ст. Це вказує на одночасність і поспішність поховання цієї групи небіжчиків, що можна пов’язати з розгромом Києва ханом Менглі-Гіреєм 1482. Дані антропологічного дослідження кістяків вказують на те, що частина небіжчиків походила із Закавказзя. Більшість поховань безінвентарні. Серед знахідок: фрагмент поліхромної ординської миски, сережка у вигляді знака питання (14 ст.), пряжка (15 ст.). Біля одного з поховань знайдено скарб з восьми срібних празьких грошей (Карла І, 1346–78 та Вацлава IV, 1378–1419). Недосліджена частина могильника залишається поза межами розкопу на території кварталу.

Матеріали досліджень зберігаються в Музеї історії міста Києва.

Література:

Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва ХІІІ – середини XVI ст. – К., 1996; Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1985 рр. // Стародавній Київ: Археологічні дослідження 1984–1989. – К., 1993; Покас П. М. До палеоантропології київського Подолу XV–XVII ст. // Там само.

Джерело: Звід пам’яток історії і культури України. – К.: 2003 р., т. 2 (Київ), с. 907.