Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу
або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Джерела

Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, ч. 1- 8: у 34-х т., Киев 1859 – 1914.

“Акт избрания Кирилла Шумлянского в сан епископа луцкого и острожского православным духовенством и дворянами волянского воеводства.” К., 1871, т. 1, ч. 4. стор. 358.

“Акт передачи имения во владение Луцкому братству по приговору Луцкого гродского суда, вследствие неуплаты братству помещицей барановской суммы, завещанной ея сестрой, Анною Гулевичевою, 1713. Март. 10. 1883, с. 6, ч. I, стор. 361.

(Публікація – Возницький Б. Творчість українського художника Іова Кондзе-левича // Львівська картинна галерея: Виставки, Знахідки, Дослідження. Львів. 1967. С. 57.)

Центральний Державний історичний архів України у Львові

Звіт управи Національного музею у Львові. – Ф. 750. – Оп. 1. – Спр. 2. (Публікація – Мисюга Богдан, Откович Мирослав. Богородчанський іконостас: реставрація, пошуки, знахідки // Київська церква. – Львів, 2000. – № 5(11), – С. 102.)

П’ять офіційних кореспонденцій до грона консерваторів у Відні, від подібної установи у Львові. ЦДІАЛ. – Ф. 616. – Оп. 1. – Спр. 114. Арк. 3. (Публікація – Мисюга Богдан, Откович Мирослав. Богородчанський іконостас: реставрація, пошуки, знахідки // Київська церква. – Львів, 2000. – № 5(11), – С. 102.)

Поминальник Почаївської лаври 1710 р. – Ф. 201. – Оп. 46. – спр. 227. – Арк. 44.

(Публікація – Александрович В. “Легенда Йова Кондзелевича”. Вступ до студій над творчістю майстра на Волині // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17 18 грудня 1997 року. – Луцьк, 1997. – С. 16.)

Інвентар церкви Св. Георгія в м. Дубно 1748 рік. – Ф. 199. – Оп. 1. – спр. 19. – Арк. 3.

(Публікація – Александрович В. “Легенда Йова Кондзелевича”. Вступ до студій над творчістю майстра на Волині // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 року. – Луцьк, 1997. С. 16.)

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. Інститут рукописів

Пом’яник Луцького братства. Ф. ЗО, спр. 50, арк. 1-2.

(Публікація – Бірюліна Олена. Реєстр духовних осіб Луцького братського помяника // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27-28 листопада 2000. – Луцьк, 2000. – С. 8).

Державний архів Тернопільської області

“Духовний собор Почаївської лаври”. Реєстр особового складу василіанських монастирів.- Ф. 258. оп. З, спр. 1194. (Публікація – Gembarowicz Mieczysław. Szkice z historii sztuki XVII w. – Toruń, 1966.)

Протокол візитації василіанських монастирів. – Ф. 258. on. 1. спр. 1194, арк. 7.

(Публікація – Gembarowicz Mieczysław. Szkice z historii sztuki XVII w. – Toruń, 1966.)

Харківський історичний архів

“Опис документов, находящихся в Архиве Загоровского монастиря 1780 -1781 гг.” стор. 811, оп. 101. Стор. 61. (Публікація – Возницький Б. Творчість українського художника Іова Кондзелевича // Львівська картинна галерея: Виставки, Знахідки, Дослідженя. – Львів, 1967. – С. 57.)

Харківська наукова бібліотека ім. Б. Короленка

Пом’яник Загоровського монастиря. № 819292, арк. 88 зв.

(Публікація – Александрович В. “Легенда Йова Кондзелевича”. Вступ до студій над творчістю майстра на Волині // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 року. – Луцьк, 1997. – С. 16.)

Російська національна бібліотека. Санкт-Петербург

Ірмологіон. Відділ рукописів.кап. Q. 15, арк. 55 – 62. (виявлений Ясиновським Ю. П. Перша згадка – Ясиновский Ю. П. Ленинградская коллекция древнепевческих рукописей украинскрй традиции. // Прошлое и настоящее русской хоровой культуры. Материалы научно-практической конференции Ленінград. – 18 -24. V. 1981. Москва, 1984. – С. 105.)

Пам’ятники. Изданые Временною комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе: у 4-х т., Киев 1845 – 1859. Запись о выборе игумена и старост; 1713, сентябрь. 15. 1845, стор. 198. (Публікація – Возницький Б. Творчість українського художника Іова Кондзелевича // Львівська картинна галерея: Виставки, Знахідки, Дослідженя. – Львів, 1967. – С. 57)

Бухарестська бібліотека Академії наук

Пом’яник Скиту Манявського. Cod. Slavic!. 79. Арк. 72, 72зв, 73, 74, 74зв, 75, 75зв, 76, 77, 77зв, 87, 97зв, 100, 102, 105, 106, Юбзв, 107, ИОзв, ИЗзв, 114, 115, 116, 117, 118зв, 120, 121, 133 зв. (Публікація – Мицько І. Про великоскитську обитель // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 11, 12.

Синодикъ Скитскаго Монастиря XVII в. РКП. Румунської Академії F° 100 лл. Гл. (Публікація – Яцимирский А. И. “Славянские и русские рукописи румынськихъ библіотекь,. С.Птб. 1905, ст. 214-218.)

Архів Національного музею у Львові.

“Музейний дневник”.

Бібліотека Львівського історичного музею

Схема-реконструкція іконостаса Ю. Макаровича.

Бібліотека Національної львівської академії мистецтв

Сидор О. Творчість Йова Кондзелевича і українське малярство кінця XVII

– першої половини XVIII ст. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – Львів, 1994.

Архів Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України

Звіти Науково-дослідного відділу Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України за 2000 – 2005 pp.

Зведений звіт про мистецтвознавче техніко-технологічне вивчення та реставрацію іконостасу.

Реставрація іконостасу церкви Воздвижения Чесного Хреста з монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). 1998 рік. Звіт Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України.