Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Література та джерела

Тарас Откович, автор-упорядник

про скит Манявський, іконостас церкви Воздвижения чесного хреста з монастиря скит Манявський (Богородчанський іконостас) та Йова Кондзелевича

Абрамович Б. Историко-статистическое описание села Белостока и бывшего здесь монастыря // Волынские епархиальные ведомости, 1870, неоффициальная часть: № 22, С. 727-736; № 23, С. 761-769.

Александрович Володимир. Образотворчі напрями в діяльності майстрів західноукраїнського малярства XVI – XVII століть // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Праці Секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. Т – CCXXVII. – С. 69.

Александрович В. Малярське середовище Луцька та навколишніх монастирів біля перелому XVII -XVIII ст. // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези і матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського. – Луцьк, 1994. – С. 14-15.

Александрович Володимир. Малярі та мережа малярських осередків Волині XVI століття // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали III міжнародної конференції, 12 листопада – 13 грудня 1996 р. – Луцьк, 1996. – С. 8.

Александрович В. “Легенда Йова Кондзелевича”. Вступ до студій над творчістю майстра на Волині // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 6-18.

Александрович Володимир. Словник малярів Волині XVI -XVII століть // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998. – Луцьк, 1998. – С. 47, 49, 53-54.

Александрович Володимир. Волинська ікона ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. – С. 45, 46, 47, 48.

Александрович Володимир. У колі сподвижників: Йов Кондзелевич у релігійному малярстві Волині кінця XVII – першої половини XVIII століття // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 13-14 грудня 2001р. – Луцьк, 2001. – С. 24, 26-29. Іл. С. 25.

Александрович Володимир. Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво // Історія української культури. – Київ: Наукова думка, 2003. – Т. 3. – Розділ 8. С. 879, 886, 888, 890. Іл. С. 889.

Александрович Володимир. Іван Руткович і Жовківський малярський осередок кінця XVII століття // Пам’ятки України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 99, 100.

Александрович Володимир. Нові джерельні матеріали до мистецького життя Луцька в першій половині – середині XVIII століття // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної конференції. – Луцьк, 2004. – С. 117, 123.

Александрович Володимир. “Святий Феодосій Печерський” Івана Рутковича – депозит у збірці музею сакрального мистецтва львівської духовної семінарії Святого Духа // Українська Греко-католицька церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали III Міжнародної наукової конференції. – Львів – Рудно, 2005. – С. 22, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Антонович Д. Скорочений курс українського мистецтва. – Прага, 1923. – С. 340.

Арофікін В. Э. Львівський музей українського мистецтва. Вступна стаття. – Київ: Мистецтво, 1997. – С. 7.

Баронч С. Пам’ятки міста Станиславова. – Львів, 1858. – С. 153, 154.

Батіг Михайло. Йов Кондзелевич і Богородчанський іконостас. – Львів, 1957.

Батіг Михайло. Богородчанський іконостас і його історична доля // Галицька брама. – 1998. – № 6(24). – С. 2.

Батіг Микола. Білі сторінки в історії Національного музею у Львові // Літопис Національного музею. – Львів, 2000. – № 1(6). – С. 10, 12, 14, 15, 16.

Батіг Микола. Білі сторінки в історії Національного музею у Львові. 1952 – 1962 pp. //Літопис Національного музею. – Львів, 2001. – № 2(7). – С. 9, 14, 16, 22.

Бібліографія // Двайцятьпять-ліття діяльності Національного музею. – Львів, 1930. – С. 80.

Біла Оксана. Наукова робота музею 2001 – 2003 pp. // Літопис Національного музею. – Львів, 2004. – № 3(8). – С. 52, 53.

Біленька Мирослава, Козак Олена. Реставрація ікони “Пророки Яків, Даниїл та Мойсей” // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2001. – №3(4). – С. 25-26.

Біленька Мирослава. З досвіду реставрації ікон з іконостасу церкви Воздви-ження Чесного Хреста Скиту Манявського Міністерство культури і мистецтв України, Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал, Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2003. – № 1(5). – С. 23 – 24.

Біленька Мирослава. Реставрація одвірок Царських врат іконостасу церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної конференції. – Луцьк, 2004. – С. 96, 97, 101-103. Іл. С. 98-100, 101.

Біленька Мирослава. Консервація та реставрація іконостаса Йова Кондзелевича з церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. Тези та матеріали доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2005. – С. 33, 34.

Білецький П. О. Скарби нетлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі. – Київ: Мистецтво, 1974.

Білецький П. О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини XVII -XVIII століть. – Київ: Мистецтво, 1981. – С. 69 – 70.

Бірюліна Олена. До біографії іконописця Кондзелевича. Зв’язки з Луцьком //Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали III міжнародної конференції, м. Луцьк, 12 листопада – 13 грудня 1996 р. – Луцьк, 1996. – С. 28, ЗО.

Бірюліна Олена. Реєстр духовних осіб Луцького братського помяника // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27 – 28 листопада 2000 р. – Луцьк, 2000. – С. 36.

Бервецький Зиновій. Михайло Драган – видатний дослідник національного мистецтва // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Матеріали VI міжнародної конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 p.- Луцьк, 1999. – С. 24.

Богородчанський іконостас. Зъ Судовой салі. Процесъ о ыконостасъ // Діло. (Львів), 1894. – ч. 228.

Богородчанський іконостас // Діло. (Львів), 1916. – ч. 231. Новинки.

Богородчанський іконостас // Діло. (Львів), 1924. – ч. 113. Новинки.

Боньковська Софія. Міжнародний симпозіум “Іконостас. Походження – розвиток – символіка”. Огляд. Народознавчі зошити. – Москва, 1996. 1999. – зошит 5(29). – С. 773, 774, 775.

Братушко Юлія, Цитович Володимир. Фізико-хімічні дослідження деяких ікон, що відносять до спадщини Й. Кондзелевича // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IX міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2002. – С. 16, 19. Іл. С. 17-18.

Бредіс Наталія. Рентгенографічні дослідження творів іконопису з фондів Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної конференції. – Луцьк, 2004. – С. 103, 107, 108. Іл. С. 104-106.

Бубенщиков Василь, Кралюк Петро. Йов Кондзелевич та Луцьке Хрестовоз-движенське братство // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IX міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2002. – С. 19 – 21.

Василевська Світлана, Вигодник Ангеліна. Ікони XVII – XVIII ст. З експозиції музею волинської ікони. – С. 118.

Відреставровані твори з музеїв України. Каталог виставки. – Київ, ННДРЦУ. 2000. – С. 9, 10. Іл. С. 64.

Величко Самійло. Літопис.- Київ: Дніпро, 1991.- Т. 1.- С. 262; Т. 2,- С . 186, 187, 210. Іл. С. 186, 207, 209.

Відпуст у Скиті Манявському // Нова Зоря. – 1929 р. – ч. 46. – С. 3.

Возницький Б. Іов Кондзелевич // Історія українського мистецтва (ротапринтне видання). – Київ, 1964. – Т. 3. – С. 197-203.

Возницький Б. Творчість українського художника Іова Кондзелевича // Львівська картинна галерея: Виставки. Знахідки, Дослідженя. – Львів, 1967. – С. 42 – 58.

Волинська ікона XVII – XVIII ст. Каталог та альбом під редакцією Сергія Кота. – Київ – Луцьк: Тов. Спадщина, 1998. – С. 10, 24. Іл. С. 65, 66, 67.

Волощук Анна, Татьяна Макарова. Реставрация фрагмента пророческого ряда иконостаса из церкви села Локачи // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 159.

Врочинська Ганна. Традиції наукової роботи // Літопис Національного музею. – Львів, 2000. – № 1(6). – С. 32, 34.

Врочинська Ганна. 2000-й рік у музейній науковій праці // Літопис Національного музею. – Львів, 2001. – № 2(7). – С. 44, 46.

Гелитович М. Безцінні скарби України // Пороги. – Прага, 1996. – № 2. – С. 19.

Голубець. М. Польські досліди над галицько-українським малярством: [огляд бібліографії]. Гр. Думка, 1920. – ч. 106-107.

Голубець Микола. Українське малярство XVI – XVII ст. під покровом Ставропігії. – Львів, 1920. – С. 52, 53, 57.

Голубець М. Начерк історії українського мистецтва. Частина перша. -Львів, 1922. – С. 209-215.

Грабовецький В. В. Карпатське опришківство. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1966. – С. 122-124, 162-163.

Грабовецький Володимир. Скит Манявський // Жовтень. – Львів, 1977. – №9. – С. 128-133.

Грабовецький В. В. Гуцульщина XIII – XIX століть. Історичний нарис. – Львів: Вища школа, 1982. – С. 109, 110.

Грабовецький В. В. З історії некрополя України // Вперед. – 1989. – №135.

Гудзяк Борис. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000. – С. 170.

Гут Андрійка. Дух святинь повертається // Пізнай правду. Християнський часопис. Львів – Рудно, 2005. – № 3(71). – С. 37.

Гуртовий Григорій. Йов Кондзелевич і його Білостоцьке оточення // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали II міжнародної конференції. – Луцьк, 1995. – С. 12-13.

Гуртовий Григорій. Йов Кондзелевич в контексті духовного, громадського і політичного життя Волині рубежу XVII – XVIII ст. // Волинська ікона: питання історії вивчення, ослідження та реставрації. Доповіді та матеріали TV наукової конференції. – Луцьк, 1997. 17-18 грудня 1997 р. – С. 39, 40.

Демко Тетяна. Хроніка 2000 року // Літопис Національного музею. – Львів, – 2001, – № 2(7). – С. 57.

Дещо про Манявський Скит і Богородчани // Нова Зоря. – 1930 р. – ч. 59.

Дописъ изъ Станиславовского Подгорья // Рускій Сіон. – (Львів), 1877. – № 17 (1/13 вересня). – С. 540.

Драган Михайло. Скиту Манявського розвиток і занепад // Скит Манявський та Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – C. l -12.

Драган Михайло. З праці в музею і для нього // Двайцятьпять-ліття діяльності Національного музею. – Львів, 1930. – С. 40.

Драган Михайло. Українська декоративна різьба XVI -XVIII ст. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 17, 83, 88, 89, 96-98,101, 109, 125, 193.

Друль Мирослава. Проблеми техніко-технологічних досліджень з реставрації Богородчанського іконостасу // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 15.

Друль Мирослава. Науковий підхід в реставрації Воздвиженського іконостасу Скиту Манявського // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Ка-нарська О.- С. 22-23.

Друль М. Техніко-технологічні дослідження іконостасу церкви Воздвижен-ня Чесного Хреста Скиту Манявського // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, Бюлетень – Львів, 2000. – 1(1). – С. 22-26.

Дублянський А. Два волинські малярі на переломі XVII і XVIII ст. // Шлях. – Луцьк, 1939. – № 4. – С. 9-10.

Прот. Дублянський А. Іов Кондзелевич – український Рафаель // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези і матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського м. Луцьк, 23 листопада – 24 листопада 1994 року. – Луцьк, 1994. – С. 74 – 82.

Енциклопедія Українознавства. Т. 3. Перевидання в Україні. – Львів, 1994. – С. 1103; Т. 4. – С. 1464.

Єлисєєва Тетяна. Збірка пам’яток Волинського іконопису XVI-XVIII ст. Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали X міжнародної конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 р. – Луцьк, 2003. – С. 14.

Жаборюк А. А. Український живопис доби середньовіччя. – Одеса: Вища школа, 1978. – С. 114-115.

Жеплинська Оксана. Формування збірки Волинського малярства у національному музеї у Львові // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези і матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю П.М. Жолтовського м. Луцьк, 23 листопада – 24 листопада 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 35.

Жеплинська Оксана. Натрунний портрет Олександра Свистельницького у збірці Національного музею у Львові // Літопис Національного музею. – Львів, 2001. – № 2(7). – С. 105.

Жолтовський П. М. Станковий живопис // Історія українського мистецтва. – Київ, 1966. – Т. 3. – С. 202-206.

Жолтовський П. М. Український живопис XVII -XVIII ст. – Київ: Наукова думка, 1978. – С. 56-58, 60, 62, 66, 106. Іл. С. 61, 63, 65.

Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI – XVIII ст. – Київ: Наукова думка, 1983. – С. 138.

Звіт Національного Музею у Львові за 1927 рік. – С. 10.

Звіт управи НМЛ за 1928 р.

Иконостасъ з Скита-Манявского въ Богородчанахъ – місті // Діло, 1880. – № 82 (22 жовтня / 3 листопада). – С. 1.

Історія Української РСР. Т.2. – Київ, 1979. – С. 210.

Історія міст і сіл Української РСР. В двадцяти шести томах. Івано-Франківська область. Інститут історії Академії Наук УРСР. – Київ, 1971. – С. 18, 19, 108, 230. Іл. С. 107.

Історія міст і сіл Української РСР. В двадцяти шести томах. Волинська область. Інститут Історії Академії Наук УРСР. – Київ, 1971. – С. 403.

Історія української культури. Видання Івана Тиктора. 1937. – XII. Зшиток – С. 562 – 563. Іл. С. 549,550.

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. – Москва, 1978. Т.4. – С. 529.

Ивченко Андрей. Вся Украина. Путеводитель. – Киев; Картография. 2005. – С. 139, 248-249.

Канарська Ольга. Іконостас церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського (1698-1705) // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 24-37.

Катрій Ю. Я., о. Пізнай свій обряд. – Іл. 245, 402.

Квасюк Анатолій, Романюк Олена. Реставрація одвірок царських врат Иова Кондзелевича // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 34. Іл. С. 142.

Киселевский Ю. Скит Манявский в борьбе за Православную веру. – Львов: Изь Типографіи Института во Львове, 1927.

Клімашевський Андрій. Роль і значення обстави в інтер’єрах українських дерев’яних церков XVII -XVIII століть // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті читання пам’яті Михайла Драгана. Матеріали виступів на конференції 19 – 20 листопада 1998 року м. Дрогобич.- Дрогобич: Відродження, 1998.- С. 202.

Климчук Галина. Богородчанський іконостас в контексті збереження пам’яток української культури // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 11.

Климчук Галина. Історична доля іконостасу Воздвиженського храму Скиту Манявського // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 13-14.

Климчук Галина. Йов Кондзелевич. Іконостас церкви Воздвижения Чесного Хреста. Сторінки історії // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, – 2000. 1(1). – С. 19-21..

Ковальчук Євгенія. Музей волинської ікони створення і діяльність. Історичний аспект // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 8 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 9, 11.

Ковальчук Євгенія. Музей волинської ікони та його колекція. Бібліографічний покажчик // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 13, 14, 15, 16, 17.

Ковальчук Євгенія. Луцький музей Волинської ікони // Пам’ятки України, 1998. – № 1. – С. 20, 22. Іл. С. 1.

Ковальчук Євгенія. Музей у дослідженні і збереженні пам’яток сакрального мистецтва, (за матеріалами наукових експедицій волинського краєзнавчого музею 1997, 1999 років) // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. – С. 28, 25, 28 – 29. Іл. С. 26, 27.

Ковальчук Євгенія. Музей волинської ікони у дослідженні сакрального мистецтва // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали X міжнародної конференції, м. Луцьк, 17- 19 вересня 2003 р. – Луцьк, 2003.- С. 7.

Ковальчук Євгенія, Єлисєєва Тетяна. Музей волинської ікони в Луцьку. Путівник. – Луцьк: Медіа, 2003. – С. 10. Іл. С. 10.

Ковальчук Євгенія. Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею комплектування і дослідження // Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich kościoła rzymskokatolickiego prawosławnego greckokatolickiego. – Chełm, 2003. Tom I. Referaty. – S. 267.

Кожин H.A. Украинское искусство XIV нач. XX в. Очерки. – Львов, 1958. – С. 68, 69, 70.

Козак Олена. Застосування біохімічних методів в реставрації // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2001. – 2(3). – С. 11.

Колосок Б. В. Архітектура Луцька періоду бароко // Українське бароко та європейський контекст. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 39.

Копестенський А. Скит Манявський. – Перемишиль. – 1926 р.

Косаняк Леся. Ікони на тему “Юрій Змієборець” у творчому розумінні малярів Стефана поповича Медицького та Йова Кондзелевича // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Матеріали VI міжнародної конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. – С. 64, 66, 67. Іл. С. 65.

Крвавич Дмитро. Проблеми комплексного дослідження Українського іконопису // Родовід. 1994. – Число 8. – С. 19.

Крвавич Дмитро. Українське мистецтвознавство на зламі тисячоліть // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2001. – 1(2). – С. 17. Іл. С. 18.

Крип’якевич Іван. Історія української культури. – Київ: Либідь, 1994. – С. 510-511.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. За редакцією проф. Яртися А. та проф. Мельника В. – Львів: Світ, 2005. – С. 469-470.

Лильо Зоряна. Національний музей у Львові: становлення та формування збірок. Західноукраїнське церковне мистецтво // Матеріали міжнародної наукової конференції Ланцут – Котань. 17-18 квітня 2004 року. – Ланцут, 2004. – С. 221-222.

Лильо-Откович З. Іконографічні особливості структури іконостасу Воздвиженської церкви Скиту Манявського // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 15 – 21.

Лильо-Откович З. Йов Кондзелевич – майстер психологічного образу // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2000. – 1(1). – С. 32.

Лильо-Откович З. Святі Антоній та Феодосій Печерські в образотворчому мистецтві // Лавра. – Львів, 2000. – С. 42, 43. Іл. С. 41.

Лильо-Откович З. Святі Антоній та Феодосій Печерські в українському образотворчому мистецтві // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря студійського Уставу. Випуск 2: Християнські культи в Україні. – С. 24, 25. Іл. С. 24.

Листи Шептицького до Свєнціцького. З архівів Національного музею у Львові. Упорядник Соломія Дяків. – Львів, 2005. – С. 25, 31.

Логвин Г. Н. Украинское искусство X -XVIII вв. – M. 1966.

Лупій Тетяна. Хроніка 1991 – 1999 років // Літопис Національного музею. – Львів. 2000. – № 1(6). – С. 64, 65, 71, 72, 76.

Львівський музей українського мистецтва. Автори-упорядники: Г. Д. Якущенко, Я. Й. Нановський. – Київ, Мистецтво, 1975 р. – С. 5, 10, 15.

Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2003. – № 2(6). – С. 6. Іл. С. 6.

Миляева Л. История искусств народов СССР. – Москва, 1976. – Т.4 – С. 209.

Мистецтво України. Біографічний довідник. Під редакцією Кудрицького А. В. – Київ: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1997. – С. 314.

Мисюга Б. Триста літ богородчанського дива // Галицька брама. – Львів, 1998 – № 6(24). – С. 4-5.

Мисюга Б. Легендарна “фрязь” Кондзелевича // Галицька брама. – 1998. – № 6 (24). – С. 13.

Мисюга Богдан. Триста літ Богородчанського дива (до історії створення, зберігання та реставрації Богородчанського іконостасу) // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 156-158.

Мисюга Богдан, Откович Мирослав. Богородчанський іконостас: реставрація, пошуки, знахідки // Київська церква. – 2000. – № 5(11). – С. 99-102.

Мисюга Богдан. Науково-дослідна реставрація ікон з іконостасу церкви Воз-движення Чесного Хреста Скиту Манявського. (п’ять років роботи над проектом) // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2003. – 1(5). – С. 6-7.

Мицько І. Про великоскитську обитель // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О.- С. 5-12.

Мокрій В. Думки реставратора // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 14.

Монастырь Скить Манявскый // Діло. 1880. № 67 (ЗО серпня /11 вересня). Новинки. – С. 3.

Музика Я. Моя консервацій на праця в Нац. Музею // Двайцятьпять-ліття діяльності Національного музею. – Львів, 1930. – С. 53.

Музика Я. Завдання консервації і реставрації. “Мистецтво” орган АНУМ. – Зошит 1. – 1932 р. – Річник 1. – С. 18-20.

Нановський. К. М. Устиянович. – К.: Мистецтво, 1963. – С. 25.

Нельговський Ю. П., Степовик Д. В., Членова Л. Г. Українське мистецтво. – Київ, 1976. – С. 70.

Низькохат Олена. Образ Спаса Вседержителя на іконах з колекції Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 92.

Низькохат Олена. Деісусні композиції у Волинському іконописі XVII -XVIII століть (на основі пам’яток з колекції Волинського краєзнавчого музею та діючих храмів Волині) // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27-28 листопада 2000 р. – Луцьк, 2000. – С. 51.

Обухович Леся. До питання атрибуції ікони “Іоаким та Анна” зі збірки Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали II міжнародної конференції, м. Луцьк, 29 листопада – 1 грудня 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 13.

Обухович Леся. Иов Кондзелевич та ікона “Св. Юрій Змієборець” з с. Бобли на Волині // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали III міжнародної конференції, м. Луцьк, 12 листопада – 13 грудня 1996 р. – Луцьк, 1996. – С. 27-28.

Обухович Л. До питання автопортрета Йова Кондзелевича // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 34, 35, 38.

Обухович Леся. Волинська ікона поч. XVII ст. “Св. Георгій Змієборець” 3 села Ворончин Рожищенського району // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 155.

Овсійчук В. Барокове диво // Пам’ятки України, 1990. – № 3. – С. 54 – 56.

Овсійчук В. А. Майстри українського барокко: Жовківський художній осередок. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 272-352.

Овсійчук В. Українське малярство X -XVIII ст.: Проблеми кольору. – Київ: Ін-т нарознавства НАН України, 1996. – С. 387-398.

Овсійчук Володимир, Крвавич Дмитро. Оповідь про ікону. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 98, 115, 161, Іл. С. 114, 285.

Огнева Олена, Пушкар Наталя. Сакральне мистецтво України в поштовій листівці (з музейних колекцій Волині) // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27-28 листопада 2000 р. – Луцьк, 2000. – С. 102, 105.

Откович Зоряна. Йов Кондзелевич – майстер психологічного образу // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 3.

Откович Мирослав. Іконостас церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського у контексті збереження пам’яток української культури // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, Бюлетень – Львів, 2000. – №1(1). – С. 17-18.

Откович Мирослав. Стратегія розвитку реставрації творів мистецтва в Західному регіоні України // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, Бюлетень- Львів, 2003.- 1(5).- С. 5.

Откович Мирослав, Откович Тарас. Дослідження середовища домузейного зберігання експонатів // Західноукраїнське церковне мистецтво. Матеріали міжнародної наукової конференції Ланпут – Котань. 17-18 квітня 2004 р. – Ланцут, 2004. – С. 544-572.

Откович Мирослав. Богородчанський іконостас (дослідження, реставрація, публікація) // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення”. Тези та матеріали доповідей міжнародної науково – практичної конференції. Київ. 27-29 травня 1998 р. – Київ, 1998. – С. 121 -122.

Откович Василь, Пилип’юк Василь. Українська ікона XIV-XVIII ст. – Львів: Світло і тінь, 1999. – Іл. С. 93-95.

Островский Г. Художественные музеи Львова. – Ленинград: Искусство, 1978. – С. 118-120.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев: Будівельник, 1985. – Том 2. Ивано-Франковская область. – С. 219, 220. 1л. с. 219.

Парцей Мирон. Стародавня Жовква. – Львів: Світ, 2005. – С. 99.

Петрушевич Антоній. Сводная Галицко-русская летопись 1600-1700.

Петрушевич Антоній. Сводная Галицко-русская летопись 1700-1772.

Петрушевич Антоній. Сводная Галицко-русская летопись 1772-1800.

Петрушевич Антоній. Жизнь преподобного отця Іова, основателя ставро-пигіальной обителі Чину св. Василія Великого, списана современником ієромонахом Ігнатієм із Любарова // Зоря Галицькая яко Альбум на годь 1860 (вь Львові, типом інституте Ставропігійського). – 1860. – С. 225 – 251.

Пещанський Володимир. Богородчанський іконостас // Скит Манявський та Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – С. 12-16.

Піскун Юрій. Група абразоу сярздзіньї – другой палавіньї XVII стагоддзя Брэсцка-Падляшскага рзгіона як прыклад Беларуска-Украінскіх сувязей у іканопьісу // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали II міжнародної конференції, м. Луцьк, 29 листопада – 1 грудня 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 12.

Провідник по виставці краєвій. – Львів, 1894. – С. 163.

Процес о Іконостас [богородчанський]. З судової салі // Діло.- 1894.- ч. 228.

Пуцко Василь. Волинський іконопис XIII -XVIII ст. основні тенденції розвитку // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали X міжнародної конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 р. – Луцьк, 2003. – С. 20, 22, 24.

Пуцко Василь. Волинь в історії українського іконопису XVI -XVIII ст. // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної конференції, м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 54, 59.

Радомська Віолета. Чудотворна ікона з села Махнівці // Родовід. Наукові записки до історії культури України (Київ). – 1994. – Число 8. – С. 87.

Рашко Оксана. Орнаментальні мотиви тла ікон троїцького іконостасу в Дрогобичі // Сакральне мистецтво Бойківщини. Збірник статей. Шості наукові Драга-нівські читання. – Дрогобич, 2003. – С. 119. Іл. С. 118.

Релігієзнавчий словник. За редакцією проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – Київ: Четверта хвиля, 1996. – С. 307.

Ременяка Оксана. Іконографічні інтерпритації “Чуда Георгія зі змієм” в Волинському іконописі // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації Доповіді та матеріали V наукової конференції м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 83. Іл. С. 84.

Рожко Володимир. Чудотворні ікони Волині і Полісся. – Луцьк: Media, 2002. – С. 39, 41, 56, 57. Іл. С. 40, 58, 59.

Садова О. Проблеми реставрації Богородчанського іконостасу // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 12.

Садова О. Реставрація іконостасу церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2000. – №1(1). – С. 27-31.

Салюк Анатолій, Єлисеєва Тетяна. Музей Волинської ікони в Луцьку // Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2001 – 2(3). – С. 8.

Свєнціцька В. Іван Руткович та становлення реалізму в українському малярстві. – Київ, 1966. – С. 6, 38, 54-55, 57, 128. Іл. С. 56.

Свєнціцька В. І. Основні етапи розвитку Українського малярства XVI – VIII ст. та відбиття явищ музичної культури в малярських творах // Українське музикознавство 6. Науково – методичний міжвідомчий щорічник. – Київ: Музична Україна, 1971. – С. 217, 224-225.

Свєнціцька В. І. Український живопис XVI – XVIII ст. у контексті Візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко // Українське бароко та європейський контекст. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 92 – 93.

Свєнціцький Іларіон. Про музеї і музейництво. Нариси і замітки. – Львів, 1920. – С. 22.

Свєнціцький Іларіон. Звіт управи Національного музею у Львові за 1925 р. – С. 2, 4, 5.

Свєнціцький Іларіон. Культурна праця Скиту Манявського // Скит Манявський та Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – С. 17 – 23.

Свєнціцький Іларіон. XXV літ діяльності Національного музею //Двайцятьпять-ліття діяльності Національного музею. – Львів, 1930. – С. 14.

Свєнціцький Іларіон. Причинок до історії мистецького випосаження катедри св. Юра у Львові // Літопис Національного музею за 1937 рік. Друге видання стереотипне Літопису Національного Музею за 1934 – 1938 роки. – Львів, 2001. – С. 64.

Свєнціцький Іларіон. Культурна праця Скиту Манявського. З видання “Скит Манявський і Богородчанський іконостас”. – Львів, 1926. Друкується зі скороченнями, збережений стиль і орфографію оригіналу // Галицька брама. – 1998. – № 6(24). – С. 7, 8, 16.

Сидор О.Ф. Міські краєвиди й інтер’єри у творах Йова Кондзелевича в контексті архітектури Ренесансу // Українське мистецтво у міжнародних зв’язках. – Київ: Наукова думка, 1983. – С. 67-73.

Сидор О. Художня спадщина Йова Кондзелевича // Образотворче мистецтво (Київ). – 1985. – № 5. – С. 29, ЗО.

Сидор О. Орнаментні мотиви в давньому українському малярстві // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 5. – С. 57.

Сидор О. Волинське малярство XVII -XVIII століть // Образотворче мистецтво (Київ). – 1988. – № 2. – С. 20.

Сидор О. Очима народу // Вітчизна. – 1988. – № 11. – С. 202-203.

Сидор О. Йов Кондзелевич і Хрестовоздвиженське братство в Луцьку // Прогресивно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні: Тези республіканської науково-теоретичної конференції. 20 – 22 квітня 1988 р. – Львів, 1988. – С. 143-145.

Сидор О.Ф. Традиції і новаторство в українському малярстві XVII -XVIII століть // Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків Українське малярство XIV- XVIII століть у музейних колекціях Львова. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 35 – 38. Іл. С. 115-119.

Сидор О.Ф. Бароко в українському мистецтві // Українське Бароко та європейський контекст. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 180-181.

Сидор О. Ф. Еволюція українського барокового іконостасу // Мистецькі студії, 1991. – № 1. – С. 31-32.

Сидор О. Творчість Йова Кондзелевича і українське малярство кінця XVII – першої половини XVIII ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – Львів, 1994.

Сидор Олег. Смиренний Іов Кондзелевич… // Галицька брама. – 1998. – №6 (24). – С. 8-9.

Сидор Олег. Матеріали для зведеного каталога Волинського іконопису, (з колекції Національного музею у Львові) // Волинська ікона. Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V міжнародної конференції, м. Луцьк, 27 – 28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 111. Іл. С. 127.

Сидор Олег. Величне твоє Успення, пресвята Діво чиста // Лавра. Часопис Монахів Студитського Уставу. – VIII. – 1999. – С. 28, 29, 32.

Сидор Олег. Іконографія Ісуса Христа в давньому українському мистецтві // Київська церква. – Львів, 2000. – № 5(11). – С. 85 – 86, 87, 88.

Сидор Олег. Манявсько-Богородчанський іконостас Йова Кондзелевича: маловідомі аспекти іконографії // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002р. – Луцьк, 2002. – С. 3,7 – 10. Іл. С. 4-6.

Сидор Олег. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця XIX – XX ст. // Літопис Національного музею. – Львів, 2004. – № 3 (8).

– С. 10, 26, 31.

Сидор Олег. Вступна стаття. Давня українська ікона з приватних збірок. – Київ: Родовід, 2003. – С. 23.

Сидор Олег. Єромонах Йов Кондзелевич – “Воздвижения Чесного Хреста” в Богородчанському іконостасі // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. – Львів, – Випуск 2: Християнські культи в Україні. – С. 28 – 31. Іл. С – 28, 29, 31.

Сеник Софія. Українська Церква в XVII ст. // Ковчег. Збірник статей з церковної історії. – Львів, 1993. – Число 1. – С. 54.

Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – Київ, 1993. – С. 164, 201.

Січинський Володимир. Скит Манявський і Богородчанський іконостас // Науковий журнал українознавства “Україна” під редакцією акад. Михайла Грушев-ського. Критика, звідомлення, обговорення, 1929. – № 32. – С. 100-101.

Скоп Лев. Вівтар з Вощатина. Маляр-ієромонах Йов Кондзелеаич 1696 р. // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставтації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 23-26. Іл. С. 24.

Скоп-Друзюк Галина. Іконографічні особливості ікон “Спас Нерукотворний” у творчості Йова Кондзелевича // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставтації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 29, ЗО.

Скоп Лев. Іконографічні особливості ікони Йова Кондзелевича “Спас” кінця XVII ст. з Троїцької церкви с. Городище Луцького району // Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27 – 28 листопада 2000 р. – Луцьк, 2000. – С. 43-45.

Скоп Лев. Ікона “Погребенніє Святого Антонія” з іконостасу Скиту Манявського Ієромонаха Йова Кондзелевича // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 р. – Луцьк, 2002. – С. 10-11.

Скоп Петро. Мистецькі стилі в пластиці Богородчанського іконостасу // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 року. – Луцьк, 1997. – С. 31-34.

Скоп Петро. Маньєризм у центральній та східній Європі в церковному мистецтві // Історико-філологічний вісник Українського інституту. Матеріали першої наукової конференції “Українська діаспора в Росії”. – Москва, 1997. – Том І. – С. 145.

Скоп Петро. Проблематика стилів Троїцької церкви міста Жовкви // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті читання пам’яті Михайла Драгана. Матеріали виступів на конференції 19 – 20 листопада 1998 року м. Дрогобич. – Дрогобич: Відродження, 1998. – С. 86.

Скоп Петро. Дияконські двері Йова Кондзелевича з колекції ЛМІР // Сакральне мистецтво Волині.. Матеріали IX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 р. – Луцьк, 2002. – С. 11, 13. Іл. С. 12.

Скоп Петро. Дослідження іконографічних сюжетів цокольного ряду іконостаса церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. Тези та матеріали доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 24 – 27 травня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 283, 284.

Скрипник І. Р. Скит Манявський. Історико-архітектурний музей. Путівник. – Івано-Франківськ, 1989.

Скрипник Іван. Нариси історії Скиту Манявського. – Богородчани, 1996.

Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 110. Іл. С. 129.

Слово благовісту. Українська релігійна поезія. – Львів: Світ, 1999. – Іл. С. 288.

Смольський Григорій. Українське мистецтво. – Львів, 1938. – Іл. С. 37.

Статистика XXV-ліття. Літопись розвитку Національного музею // Двайцять-пять-ліття діяльності Національного музею. – Львів, 1930. – С. 70.

Станкевич Михайло. Українське художнє дерево XVI -XX ст. – Львів, 2002. – С. 126. Іл. С. 124.

Стасенко Володимир. Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVII століття. – Київ, 2003. – С. 209, 262. Іл. С. 253, 262.

Степовик Дмитро. В пошуках Українського Рафаеля // Україна, 1966. – №32. – С. 14-15.

Степовик Д. В. Хто ховався за криптонімом? // Д. Степовик. Скринька див. – Київ, 1971. – С. 79-85.

Степовик Д. В. Українська графіка XVI -XVIII століть. Еволюція образної системи. – Київ: Наукова думка, 1982. С. 269, 270. Іл. С. 268.

Степовик Д. В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко. – Київ: Наукова думка, 1986. – С. 41. Іл. С. 41.

Степовик Дмитро. Історія Української ікони X -XX століть. – Київ: Либідь, 1996. – С. 77, 80, 81, 83. Іл. С. 272, 273, 274, 275, 276, 278.

Степовик Дмитро. Іконологія |й іконографія. Видання друге, доповнене. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – С. 280.

Сушинський Богдан. Слово про Скит Манявський. – Львів: Добра справа, 2004.

Таранушенко С. О Украинском иконостасу XVII и XVIII века // Зборник за ликовне уметности, – № 11. – Београд, 1975. – С. 141.

Таранушенко Стефан. Український іконостас // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Праці Секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. Т – CCXXVII. – С. 144, 162.

Тимків Любов. Різновиди сюжету “Старозавітня Трійця” на іконах XVII – XVIII ст. з Волині // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали X міжнародної конференції, м. Луцьк, 17- 19 вересня 2003 р. – Львів, 2003. – С. 56.

Титов А. А. История Манявского Скита с его основания до закрытия. (1611 – 1785). – Москва, 1907.

Тончева Елена. Монастирь Великий Скит – школа “Болгарсково распева” // Скитские “Болгарские ирмологи 17-18 в.”.- Софія, 1981. – С. 132.

Український Рафаель // Голос Христа Чоловіколюбця. – Лювен. (Бельгія), 1966. – № 9- 10. (Передрук статі Д. Степовика “В пошуках українського Рафаеля” // Україна, 1966. – № 32.)

Уманцев Ф. Живопис // Нариси з історії українського мистецтва. – Київ, 1966. Під редакцією Заболотного В. – С. Іл. 152.

Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України. – Київ, 2002. – С. 236. Іл. С. 235.

Устиянович К. Дещо о нашій живописі церковній // Діло, 1888. – ч. 7- 10.

Українська радянська енциклопедія. – Київ, 1962. – Т. 7. – С. 155.

Українська радянська енциклопедія. Видання 2-е. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 353.

Феданків Володимир. Руїни Скиту Манявського // Альманахи Станиславівської землі. – Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. – Т.1. – С. 741-745.

Філь М. “На слідах великого мистця (про Йова Кондзелевича) // Християнський Голос. – Мюнхен, 1968. – ч. 32.

Целевич Ю. Історія Скиту Манявського від його основания аж до замкнення (1611-1785). – Львів, 1887.

Шематизм всего клира греко-католическої Епархії Станіславовскої на рік Божій 1887. – Станиславів, 1887. – С. 3.

Якимович Мирослава. Ікона Йова Кондзелевича “Святі Антоній і Феодосій” з Хресто-Воздвиженської церкви монастиря Скиту Манявського // Сакральне мистецтво Волині.. Матеріали IX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 р. – Луцьк, 2002. – С. 13, 15-16. Іл. С. 14.

Якимович Мирослава. Конструкція придели з іконою “Упокоения Преподобного Антонія Печорського” з Богородчанського (Манявського) іконостасу у світлі реставраційного дослідження // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної конференції, м. Луцьк, 3 – 4 листопада 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 92-94, 96. Іл. С. 95.

Яковенко Наталя. Нариси історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. – Київ: Генеза, 1997. – С. 259.

Яковенко Наталя. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ: Критика, – 2005. – С. 459.

Ясиновський Ю. В. Біографія Йова Кондзелевича // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1994. – вип. 6. – С. 143-144.

Ясиновський Юрій. Українські та Білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть. Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження. – Львів, 1996: Видавництво отців Василіан “Місіонер”. – С. 209, 219-220.

Ярема В., о. Походження і розвиток нашого православного іконостасу // Православний вісник. – Львів, 1959. – № 12 – С. 362.

Ярема В., о. Традиції і нововведення у побудові Іконостасів XVII та XVIII століть у західних областях України // Православний вісник. – Львів, 1961. – № 5 – 6. – С. 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189.

Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи румынськихъ библютекъ. – С.Птб, 1905 – С. 214-218.

Beletsky P. Vladich L. Ukrainian paiting. – Leningrad, 1976. P. 17.

Deluga Waldemar. “Ukraińskie ikonostasy w dawnej Rzeczypospolitej. Dokumentacja naukowa Jarosława Bogdana Konstantynowicza” // Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich kościoła rzymskokatolickiego prawosławnego greckokatolickiego. – Chełm, 2003. – Tom I. Referaty. – S. 222.

Dzieduszycki W. “Ikonostas Bogorodzanski” (odbitka z Przaeglandu archeologicznego, zesz. 4). – Lwów, 1886.

Gembarowicz Mieczysław. Szkice z historii sztuki XVII w. – Toruń, 1966.

Hordynsky Sviatoslav. Die Ukrainische Ikone. 12. bis 18. Jahrhundert. – München – Graz: Ukrainische freie Universität. -1981. – S. 30, 31, 43, 44. 1.183-186.

Janocha Michał Ks. “Ukraińskie I białoruskie ikony świąteczne w dawnej rzeczy-pospolitej. Probllem kanonu”. – Warszawa: Neriton, 2001. – S. 128, 392, 393. II. 215.

Kalecinski M. Wzory graficzne malarstwa Iwana Rutkowicza i Jowy Kondzelewicza // Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI – XVIII w. – Lublin, 2000. – S. 283-296.

Konstantynowicz J. B. Ikonostasy XVII wieku na zachodnio-ukrainskim terytorium etnograficznym w granicach dawnej Rzeczypospolitey Polskiej. – Sanok. 1929.

Konstantynowicz J. B. Maniawskyj Skyt. Nowa publicacija pro joho mystecku kultury // Nowi szlachy, nr 2, 1929, passim.

Konstantynowicz J. B. Ikonostasie. Studien und Forschungen, – Lwów, 1939.- t. I.

Lozinski W. Malarstwo cerkiewne na Rusi // Kwartalnik Histrycny. – Lwów, 1887. – rocznik I. – S. 149-209.

Miliaeva Liudmilla. Le Icone. Dal IX all’XVIII secolo. Dalle fonti bizantine al Barocco. – Rimini: Gulliver Libri. – 1997. – S. 67. – I. № 65, S. 69.

Moklowski T. Skit w Maniawie na podstawie badań dokonanycz latem w roku 1911. // Sprawozdania Komisij dla badania historij sztuki w Polsce. – t. IX. – S. 432 – 450.

Obminski Tadeusz. “O cerkwiach drewnianech w Galicyi.” (Sprawozdania Komisji dla badania historji sztuki w Polsce. T. IX) – S. 421

Ossowski W. “Sprawozdanie o wystawie archeologicznej we Lwowie w roku 1885” // Przegląd archeologiczn, zeszyt 4. – Lwów, 1888. – S. 210, 217-218.

Rastek Maria. “Metropolita Audrey Szeptycki woleć tradycji bizanteiskich.” – S. 197-201.

Ruzsa Gyorgy. Ikonok konyve.- Budapest, 1981.- P. 72.

Słownik Artystow Polskich. – Lodź, 1986. – T. IV. – S. 82-83.

Sorkolowski M. “O malarstwie na Rusi”. – Lwów, 1885.

Stepowyk D. Siadami zapomnianego artysty ukraińskiego // Życie literackie. – (Kraków), 1968. – 22.IX. – № 38(869). – S. 15.

Styrna Jadwiga. “Funkcja religijna a walory artystyczne icon.” (Uwagi na margse-nesie konserwacji XVII I XVIII wiecznych icon z Diecezji przemyskiej. – S. 171 -177.

Strzygowski J. Die bildende Kunst des Ostens. – Leipzig, 1916. – P. 62.

Tafrali O. Le monastere de Sucevita et son tresor // Melanges Charles Diele. Deuxieme volume. – Paris, 1930. – C. 224-225.

Wagilewicz D. “Skit w Maniawie”. – Lwów, 1848.

Wasytyk Roman, Skop Lew. “Osobliwość tematu “ Deeisis” w ukraińskiej ikonografii. Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów. – Kraków, 2003. – S. 205. II. 46.